SAS: Quý 3 hoạt động tài chính vọt 2.7 lần kéo lãi ròng tăng 62% so cùng kỳ

16-10-2017 13:42:27+07:00
16/10/2017 13:42 3
  •  

SAS: Quý 3 hoạt động tài chính vọt 2.7 lần kéo lãi ròng tăng 62% so cùng kỳ

Trong quý 3/2017, lãi ròng của SAS ghi nhận tới 77 tỷ đồng, tăng 62% so cùng kỳ. Nhờ đó, lũy kế 9 tháng đạt 209 tỷ đồng, cũng tăng 49% khi đạt 209 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính tổng hợpquý 3/2017 của CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (UPCoM: SAS) cho thấy, doanh thu thuần đạt 559.5 tỷ đồng, tăng 14% so cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt hơn 243 tỷ đồng, cũng tăng gần 18%.

Đặc biệt, kỳ này SAS mang về gần 52 tỷ đồng lợi nhuận từ hoạt động tài chính, gấp 2.7 lần cùng kỳ. Trong đó chủ yếu nhờ lãi từ hoạt động tài chính tăng đột biến nhờ lãi tiền gửi ngân hàng (10 tỷ đồng), cổ tức - lợi nhuận được chia (31.4 tỷ đồng), lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (9.77 tỷ đồng).

Theo đó, dù các loại chi phí đều tăng khá so cùng kỳ nhưng SAS vẫn lãi ròng 77 tỷ đồng, tăng 62% so cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế 246.7 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế 209 tỷ đồng, tăng 49%.

Được biết, năm 2017, SAS đặt kế hoạch doanh thu thuần 2,217 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 221 tỷ đồng. Như vậy, lãi trước thuế 9 tháng đã vượt 11% kế hoạch đề ra cho cả năm.

Tại thời điểm cuối tháng 9/2017, tiền và các khoản tương đương của SAS vẫn duy trì mức 486 tỷ đồng, còn đầu tư tài chính ngắn hạn đến ngày đáo hạn 252 tỷ đồng (gấp 3.5 lần đầu kỳ).

Hoàng Nguyên

FiLi

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang