×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Nam Long chốt giá khởi điểm đấu giá 40 triệu cổ phiếu ra công chúng là 26,500 đồng/cp

13/06/2018 14:182

Nam Long chốt giá khởi điểm đấu giá 40 triệu cổ phiếu ra công chúng là 26,500 đồng/cp

Số lượng cổ phần tối đa phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào đợt đấu giá là 5 triệu cp, tương đương 12.5% tổng khối lượng cổ phần đấu giá.

HĐQT CTCP Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) vừa công bố nghị quyết thông qua phương án phát hành ra công chúng bằng hình thức đấu giá đã được ĐHĐCĐ thường niên 2018 ủy quyền.

Số lượng cổ phần bán đấu giá là 40 triệu cp (tương đương 21.2% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành), giá khởi điểm đấu giá 26,500 đồng/cp. Số lượng cổ phần tối đa phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào đợt đấu giá là 5 triệu cp, tương đương 12.5% tổng khối lượng cổ phần đấu giá.

Trước đó, theo công bố của NLG, giá khởi điểm đấu giá cổ phần được cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định, tham chiếu trên nguyên tắc chiết khấu 30% trung bình giá mở cửa theo nguồn từ HOSE, trong 60 phiên giao dịch gần nhất tính đến ngày HĐQT lựa chọn. Giá khởi điểm này không thấp hơn 120% giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán tại thời điểm 31/12/2017 (18,573 đồng/cp), nghĩa là không được thấp hơn 22,300 đồng/cp.

Mức giá này cũng sẽ được được điều chỉnh theo các yếu tố pha loãng của đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu 5:1 (hoàn tất trong tháng 4/2018) và của đợt trả cổ tức bằng tiền mặt, cổ phiếu thực hiện trong quý 2/2018.

Số tiền huy động được từ đợt phát hành sẽ được NLG sử dụng để triển khai dự án hiện hữu; phát triển quỹ đất tại TP HCM, Hà Nội và các khu vực lân cận; đầu tư bất động sản thương mại.

Vũ Hạ

FILI

Về đầu trang