Cảng Cam Ranh báo lãi nửa đầu năm gấp 3 cùng kỳ

13-07-2018 10:47:44+07:00
13/07/2018 10:47 0
  •  

Cảng Cam Ranh báo lãi nửa đầu năm gấp 3 cùng kỳ

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2018, CTCP Cảng Cam Ranh (UPCoM: CCR) ghi nhận doanh thu và lãi ròng trong quý lần lượt đạt hơn 40 tỷ đồng và 3.4 tỷ đồng, tăng lần lượt 43% và 147% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, CCR ghi nhận doanh thu thuần đạt trên 75 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ 2017.

Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp trong nửa đầu năm 2018 đạt tới 12.8 tỷ đồng, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh chủ yếu là vì chi phí nhân công và dịch vụ mua ngoài tăng so với cùng kỳ.

Tuy vậy, nhờ biên lãi gộp tăng mạnh đồng thời các khoản chi phí còn lại không biến động nhiều, Công ty ghi nhận lãi ròng nửa đầu 2018 gấp ba lần cùng kỳ năm trước, đạt mức 5.5 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2018 của CCR

So với con số kế hoạch 139 tỷ đồng doanh thu và 11 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, Công ty đã lần lượt thực hiện được 54% kế hoạch doanh thu và 65% kế hoạch lợi nhuận.

Trên bảng cân đối kế toán, tính tới cuối quý 2/2018, tổng tài sản của CCR đạt 370 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với đầu năm. Nợ phải của Công ty tăng nhẹ 5% từ mức 107.5 tỷ đồng lên trên 112 tỷ đồng. Tuy nhiên, các khoản vay nợ ngắn hạn giảm một nửa từ 6 tỷ đồng xuống còn 3 tỷ đồng, trong khi vay nợ dài hạn không đổi so với đầu năm.

Một số khoản mục trên BCĐKT hợp nhất quý 2/2018 của CCR

Yến Chi

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang