Lỗ nặng, kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục, Đạm Hà Bắc vẫn tin tưởng có thể cân đối dòng tiền

09/08/2018 16:491
  •  

Lỗ nặng, kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục, Đạm Hà Bắc vẫn tin tưởng có thể cân đối dòng tiền

Kết thúc quý 2/2018, tỷ số nợ trên tổng tài sản của DHB báo động gần 98% và lỗ lũy kế lên đến 2,503 tỷ đồng. Tuy nhiên, với sự hậu thuẫn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Ban Tổng Giám đốc DHB vẫn tin tưởng có thể cân đối được dòng tiền để thanh toán các khoản nợ khi đến hạn và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (UPCoM: DHB) đã dự báo trước dòng tiền trong năm 2018 tiếp tục khó khăn, nếu không cơ cấu được trả nợ lãi với Ngân hàng Phát triển và các Ngân hàng đồng tài trợ, nhiều nguy cơ Công ty buộc phải ngừng sản xuất do không cân đối được dòng tiền.

Bên cạnh đó, các yếu tố sản xuất đều không thuận lợi, giá Urê trên thị trường nhiều khả năng tăng trong biên độ hẹp, các thiết bị đều đã đến chu kỳ sữa chữa sẽ làm giảm thời gian sản xuất và lao động tiếp tục xu hướng giảm, tình trạng thiếu lao động vận hành tại các cương vị sản xuất chưa được khắc phục.

Trước kịch bản đã được dự báo như trên, DHB kỳ vọng doanh thu cả năm 2018 đạt mức 2,652 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế âm gần 721 tỷ đồng. Từ lúc lên UPCoM (07/2017), đứa con đầu của ngành sản xuất đạm Việt Nam vẫn chưa một lần thoát lỗ.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, mặc dù doanh thu có sự tăng trưởng so với cùng kỳ, đồng thời đã giảm lỗ nhưng DHB vẫn báo lỗ thuần 172 tỷ đồng và lỗ ròng 170 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của DHB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC soát xét bán niên 2018 của DHB

Cụ thể, theo BCTC soát xét bán niên 2018 của DHB, doanh thu trong kỳ tăng trưởng 29%, đạt 1,527 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán tăng 14%, ghi nhận 1,255 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt gấp hơn 3 lần cùng kỳ với 273 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính đạt gần 7 tỷ đồng, trong khi đó, chi phí tài chính đến 377 tỷ đồng, hết 342 tỷ đồng là lãi vay. Chi phí bán hàng và chi phí doanh nghiệp lần lượt ghi nhận 33 tỷ đồng và 41 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 30/06/2018, tổng dư nợ vay của DHB đã lên đến 8,226 tỷ đồng, trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 851 tỷ đồng; tỷ số nợ trên tổng tài sản báo động gần 98% và lỗ lũy kế 2,503 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, đơn vị kiểm toán cho biết, BCTC riêng giữa niên độ của Công ty đang phản ánh tổng số nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn gần 894 tỷ đồng. Các nội dung này cho thấy các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Tuy nhiên, BCTC cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2018 của DHB được trình bày dựa trên cơ sở giả định hoạt động liên tục vì Ban Tổng Giám đốc DHB vẫn tin tưởng có thể cân đối được dòng tiền để thanh toán các khoản nợ khi đến hạn và phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của Công ty nhờ sự hậu thuẫn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm 97.66% cổ phần. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã cam kết tiếp tục thực hiện đồng bộ toàn diện các giải pháp để hỗ trợ DHB ổn định, phát triển kinh doanh và đảm bảo khả năng trả nợ.

Nguyên Ngọc

FILI

Nguồn tài liệu:

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ từ tháng 1 đến tháng 6- đã kí số.pdf

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang