Nhóm DNNY ngành công nghiệp dẫn đầu lợi nhuận 6 tháng đầu năm với hơn 1,768 tỷ đồng

28-09-2018 21:08:00+07:00
28/09/2018 21:08 0
  •  

Nhóm DNNY ngành công nghiệp dẫn đầu lợi nhuận 6 tháng đầu năm với hơn 1,768 tỷ đồng

Theo số liệu thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) , tính đến ngày 20/9/2018 đã có 346/366 doanh nghiệp niêm yết (DNNY) trên HNX công bố đầy đủ báo cáo tài chính (BCTC) soát xét bán niên đúng hạn (trừ 9 DNNY thay đổi niên độ kế toán là VTL, GLT, TAG, MHL, IDV, SJ1, SLS, KTS, VDL công bố báo cáo tài chính các quý khác).

Dựa trên số liệu về kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp tại BCTC bán niên soát xét năm 2018, có 65 doanh nghiệp có lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018 chênh lệch quá 10% so với số liệu tại BCTC quý 2/2018 tự lập. Đặc biệt, có 4 doanh nghiệp có kết quả kinh doanh sau soát xét chuyển từ lãi thành lỗ, bao gồm SD2, DIH, SPI, APP và không có doanh nghiệp nào chuyển từ lỗ thành lãi.

Ngoài ra, có một số doanh nghiệp có kết quả kinh doanh chênh lệch rất lớn tại BCTC soát xét bán niên và BCTC tự lập như PVX (-91 tỷ đồng ở BCTC tự lập và -113 tỷ đồng sau soát xét), HNM (-0.8 tỷ đồng ở BCTC tự lập và -11 tỷ đồng sau soát xét).

Căn cứ vào số liệu BCTC soát xét bán niên 2018 đã công bố của các DNNY, tổng lợi nhuận sau thuế (LNST) của các DNNY trên HNX là 9,025 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Trong đó, 288 DNNY báo lãi trong 6 tháng đầu năm 2018 với tổng giá trị hơn 9,555 tỷ đồng, tăng 15.9% so với cùng kỳ; 58 DNNY báo lỗ với tổng giá trị 530.2 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ.

Riêng các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp có kết quả kinh doanh tốt nhất với 91 doanh nghiệp kinh doanh có lãi, giá trị lãi đạt 1,768.4 tỷ đồng, chiếm 18.5% tổng giá trị lãi. Tiếp đến là ngành xây dựng với 54 doanh nghiệp báo lãi 786.3 tỷ đồng, chiếm 8.2% tổng giá trị lãi, và ngành bất động sản có 13 doanh nghiệp báo lãi 705.1 tỷ đồng, chiếm 7.4% tổng giá trị lãi.

Ngoài ra, ngành hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ, hành chính và dịch vụ hỗ trợ có sự chuyển biến đáng kể với tổng LNST tăng 102.5% so với cùng kỳ năm 2017. Bên cạnh đó, ngành tài chính cũng có giá trị lãi 6 tháng đầu năm đạt 4,254 tỷ đồng, tăng 75.6%. Đặc biệt, toàn bộ 17 doanh nghiệp thuộc ngành thông tin, truyền thông và các hoạt động khác đều có kết quả kinh doanh có lãi với tổng giá trị 110.1 tỷ đồng.

Trong số các doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng lỗ lớn nhất khi 19 doanh nghiệp báo lỗ 198.7 tỷ đồng, chiếm 37.5% tổng giá trị lỗ. Tiếp đến là ngành khai khoáng và dầu khí với giá trị lỗ 128.5 tỷ đồng, chiếm 24.2% tổng giá trị lỗ.

HNX đã xem xét đưa vào danh sách chứng khoán bị cảnh báo, kiểm soát hoặc không được giao dịch ký quỹ đối với các doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin BCTC soát xét bán niên 2018, các doanh nghiệp có LNST hoặc LNST chưa phân phối âm, và các doanh nghiệp có BCTC soát xét bán niên 2018 không được tổ chức kiểm toán chấp thuận toàn phần.

Nguyên Ngọc

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang