Full Power: Lỗ lũy kế 1,201 tỷ đồng, kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

04-10-2018 11:38:58+07:00
04/10/2018 11:38 1
  •  

Full Power: Lỗ lũy kế 1,201 tỷ đồng, kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Trong 6 tháng đầu năm 2018, FPC tiếp tục báo lỗ hơn 11 tỷ đồng, gần gấp 2 lần so với con số lỗ ở cùng kỳ. Hơn nữa, lỗ lũy kế của Công ty tính đến ngày 30/06/2018 gần 1,201 tỷ đồng, cộng thêm một số chỉ tiêu tài chính đang âm dẫn đến việc nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Công ty trong tương lai gần.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 của FPC. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC soát xét bán niên 2018 của FPC

Theo BCTC soát xét bán niên 2018 của CTCP Full Power (OTC: FPC), doanh thu thuần 6 tháng đầu năm đạt 1.57 tỷ đồng, chỉ bằng 5% kết quả ở cùng kỳ. Công ty tiếp tục kinh doanh dưới giá vốn khi ghi nhận giá vốn hàng bán đến gần 2.7 tỷ đồng, do đó, lợi nhuận gộp âm hơn 1 tỷ đồng.

Gánh nặng tài chính tiếp tục gia tăng với chi phí tài chính ghi nhận 5.8 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với cùng kỳ. Trong đó có 3.9 tỷ đồng là chi phí lãi vay, trong khi doanh thu tài chính chỉ đạt hơn 100 triệu đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng hơn 23% từ 2.4 tỷ đồng ở cùng kỳ lên 3 tỷ đồng.

Các khoản lợi nhuận của FPC trong 6 tháng đầu năm đều âm. Trong đó, Công ty báo lỗ thuần 9.8 tỷ đồng và lỗ sau thuế hơn 11 tỷ đồng, cao gần gấp 2 lần mức lỗ ở cùng kỳ năm 2017.

Cũng tại BCTC soát xét bán niên 2018, kiểm toán đã nhấn mạnh về khả năng hoạt động liên tục của FPC. Tính đến ngày 30/06/2018, nguồn vốn chủ sở hữu của FPC âm hơn 313 tỷ đồng, nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn gần 322 tỷ đồng. Thêm vào đó, lỗ lũy kế tính đến ngày 30/06/2018 xấp xỉ 1,201 tỷ đồng. Đồng thời, dòng tiền lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ âm hơn 2.7 tỷ đồng. Theo ý kiến kiểm toán, các điều kiện này dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của FPC trong tương lai gần.

Nguyên Ngọc

FILI

Nguồn tài liệu:

FPC_Baocaotaichinh_6T_2018_Soatxet.pdf

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang