Phát hành lại BCTC năm 2018, kiểm toán đặt nghi vấn về khả năng hoạt động liên tục của HPM

12-09-2019 16:20:30+07:00
12/09/2019 16:20 1
  •  

Phát hành lại BCTC năm 2018, kiểm toán đặt nghi vấn về khả năng hoạt động liên tục của HPM

Vừa qua, CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng Sản Hoàng Phúc (HNX: HPM) công bố phát hành lại BCTC năm 2018, trong đó, kiểm toán bổ sung thêm cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với BCTC năm 2018 mà HPM tự lập.

Năm 2018, kết quả kinh doanh của HPM có vẻ tích cực hơn khi ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế hơn 2.4 tỷ đồng, tích cực hơn nhiều so với khoản lỗ hơn 5.3 tỷ đồng năm 2017.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ tháng 03/2019

Tháng 3/2019, BCTC năm 2018 của HPM được công bố với ý kiến ngoại trừ của kiểm toán. Đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán An Việt cho rằng, không thu thập được thư xác nhận đối với khoản phải trả tại ngày 31/12/2018 cho Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Thành Phát với số tiền hơn 196 triệu đồng. Kiểm toán không thể thực hiện các thủ tục kiểm toán thay thế để thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về số dư khoản phải trả nêu trên.

Ngoài ra, kiểm toán nhấn mạnh đến khoản thu nhập khác hơn 9.6 tỷ đồng được HPM hạch toán do CTCP Quản lý Tài sản Khải Trình Hải Nam (Trung Quốc) xóa nợ, trong khi đó, HPM đang lỗ hơn 6 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh năm 2018. Kiểm toán nhấn mạnh, ý kiến kiểm toán ngoại trừ không liên quan đến vấn đề này.

Tồn tại yếu tố có thể dẫn đến nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Tuy nhiên, tháng 9/2019 HPM phát hành lại BCTC năm 2018 với sự thay đổi trong ý kiến kiểm toán. Cụ thể, ngoài ý kiến ngoại trừ về khoản phải trả hơn 196 triệu đồng kể trên. Kiểm toán đã đưa thêm khoản thu nhập khác hơn 9.6 tỷ đồng vào cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ. Đơn vị kiểm toán cho biết chưa thể thu thập đầy đủ bằng chứng để xác định những vấn đề liên quan đến khoản mục này. Các bằng chứng và giải trình từ phía HPM cung cấp chưa đủ để đưa ra ý kiến về khoản xóa nợ này. Do đó, kiểm toán không thể xác định được có cần thiết phải điều chỉnh đối với khoản mục Thu nhập khác này hay không.

Bên cạnh đó, kiểm toán nhấn mạnh, trong thuyết minh BCTC năm 2018 của HPM, Công ty bị tạm ngừng sử dụng giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 18 tháng do vi phạm các quy định về sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Trong năm 2019, dự án đầu tư Trạm trộn bê tông Asphalt với giá trị quyết toán hơn 6.2 tỷ đồng đã tạm dừng triển khai. Thêm vào đó, tại ngày 31/12/2018, số nợ ngắn hạn của HPM vượt quá số tài sản ngắn hạn là hơn 3 tỷ đồng, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh năm 2018 âm hơn 790 triệu đồng.  Kiểm toán đánh giá những sự kiện này tồn tại yếu tố không chắc chắn trọng yếu, có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Theo đó, khả năng tiếp tục hoạt động của Công ty phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh trong tương lai và sự hỗ trợ tài chính của các cổ đông là Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Hoàng Phúc và bà Phạm Thị Phương.

Ban Giám đốc của HPM đánh giá: Công ty có thể thuê ngoài dịch vụ nổ mìn để tiếp tục thực hiện hoạt động kinh doanh khai thác đá theo giấy phép đã được cấp. Ngoài ra, ngày 25/03/2019, Công ty đã được nhận cam kết chính thức từ các cổ đông nêu trên về việc sẽ cung cấp cho Công ty các hỗ trợ tài chính cần thiết để có thể thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ nợ đến hạn cho các bên độc lập và tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thừng trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019. Do vậy, BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty vẫn được trình bày dựa trên cơ sở giả định hoạt động liên tục.

Trên sàn HOSE, cổ phiếu HPM đang thuộc diện bị cảnh báo.

Đông Phong

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang