Quý 3, Ô tô Trường Hải vay nợ thêm 9,500 tỷ, lãi ròng hơn 1,263 tỷ đồng

14-12-2018 15:14:21+07:00
14/12/2018 15:14 2
  •  

Quý 3, Ô tô Trường Hải vay nợ thêm 9,500 tỷ, lãi ròng hơn 1,263 tỷ đồng

9 tháng đầu năm 2018, lãi sau thuế hợp nhất của CTCP Ô tô Trường Hải (THACO, THA) chỉ mới thực hiện 61% dù đã qua 3/4 chặng đường. Trong quý 3/2018, THACO cũng vay thêm hơn 9,500 tỷ đồng nợ vay.

Quý 3/2018, THACO đạt gần 12,061 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 25.7% so với cùng kỳ năm 2017. Biên lãi gộp trong kỳ cũng mở rộng ra con số gần 20.1%, cao hơn nhiều so với mức 16% của quý 3/2017.

Cộng hưởng tăng trưởng ở cả doanh thu và biên lãi gộp, lợi nhuận gộp của THACO trong quý 3/2018 tăng trưởng đến 58% so với cùng kỳ năm trước, đạt 2,420.8 tỷ đồng.

Tổng các chi phí tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp của THACO trong quý 3 năm nay là 1,281.9 tỷ đồng, cao hơn gần 25% so với quý 3/2017.

Kết quả quý 3/2018, THACO lãi sau thuế 1,263 tỷ đồng, tăng trưởng 71.8% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy sau 9 tháng đầu 2018, Công ty ghi nhận 39,812.4 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất và 4,306.8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng 13.4% và 28.5% so với cùng kỳ 2017. Dù vậy, THACO mới chỉ thực hiện 54.1% kế hoạch doanh thu và 60.9% chỉ tiêu lãi sau thuế đề ra năm 2018.

Tại thời điểm 30/09/2018, THACO có tổng nguồn vốn gần 72,408.1 tỷ đồng, tăng 6,676.3 tỷ đồng so với thời điểm kết thúc quý 2 năm nay. Đáng chú ý, vay nợ thuê tài chính của Công ty tăng mạnh, 59% đối với nợ vay ngắn hạn và 113.2% đối với nợ vay dài hạn, lần lượt lên các con số 22,323.9 tỷ đồng và 2,320.3 tỷ đồng.

Điểm cần phải lưu tâm, trong quý 3/2018, THACO tăng nợ vay đến hơn 9,500 tỷ đồng và cùng với đó phần vốn chiếm dụng ghi nhận tại khoản mục phải trả người bán ngắn hạn giảm gần 34%, tương ứng giảm 4,646.3 tỷ đồng.

Nguồn vốn tăng thêm trong quý 3/2018 chủ yếu dùng để tài trợ tài sản ngắn hạn. Trong đó, 2,216.9 tỷ đồng được THACO dùng để mua gần 221,688 trái phiếu chuyển đổi do CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG) phát hành. Một khoản mục đáng chú ý khác đó là phần tạm ứng, thuế nhập khẩu, tiền thuê đất tổng cộng lên đến 8,110.7 tỷ đồng vào thời điểm 30/09/2018, tăng đến 44.4% so với con số đầu quý 3 năm nay.

Vĩnh Thịnh

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang