DCS: Lãi hóa lỗ sau kiểm toán, trên 60% tài sản là khoản cho cá nhân vay

03-04-2019 10:42:16+07:00
03/04/2019 10:42 0
  •  

DCS: Lãi hóa lỗ sau kiểm toán, trên 60% tài sản là khoản cho cá nhân vay

Theo BCTC kiểm toán năm 2018, CTCP Tập đoàn Đại Châu (HNX: DCS) lỗ ròng 715 triệu đồng so với khoản lãi ghi nhận gần 1.7 tỷ đồng tại BCTC tự lập.

Nguyên nhân chủ yếu do giá vốn hàng bán của Công ty tăng lên con số 59.4 tỷ đồng từ 53.3 tỷ đồng. Hệ quả, DCS lỗ gộp 2.9 tỷ đồng sau kiểm toán thay vì đạt lợi nhuận gộp 3.2 tỷ trước kiểm toán.

Đáng chú ý, tại BCTC năm 2018 tự lập của DCS, Công ty vẫn sử dụng những số liệu kết quả kinh doanh tại BCTC tự lập năm 2017 để trình bày thay vì số liệu sau kiểm toán 2017.

Cụ thể, theo BCTC kiểm toán 2017 của doanh nghiệp này, DCS lỗ ròng 2.7 tỷ đồng. Tuy vậy, tại BCTC tự lập năm 2018, Công ty vẫn ghi nhận lãi gần 1.5 tỷ đồng vào năm 2017.

Bảng cân đối có nhiều điểm đáng lưu ý

Cụ thể, nguồn vốn góp của chủ sở hữu (ghi nhận hơn 603 tỷ đồng) chiếm gần 90% tổng nguồn vốn của DCS tại thời điểm 31/12/2018. Trong khi đó, khoản mục tài sản lớn nhất của DCS chính là các khoản phải thu về cho vay ngắn hạn đối với nhiều cá nhân; khoản mục này ghi nhận giá trị lên đến hơn 436 tỷ đồng, chiếm gần 64% tổng tài sản vào thời điểm kết thúc năm 2018.

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018 của DCS

Tính đến thời điểm cuối năm 2018, tài sản cố định của doanh nghiệp này cũng gần như đã được khấu hao hết, chỉ còn ghi nhận vỏn vẹn hơn 3 tỷ đồng.

Tài liệu tham khảo:

DCS - BCTC kiem toan 2018.pdf

DCS - BCTC tu lap 2018.pdf

DCS - BCTC kiem toan 2017.pdf

DCS - BCTC tu lap 2017.pdf

Thừa Vân

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang