Gia Lai CTC lãi ròng 'bay' gần phân nửa sau kiểm toán và nhận ý kiến ngoại trừ

09-04-2019 11:01:42+07:00
09/04/2019 11:01 0
  •  

Gia Lai CTC lãi ròng 'bay' gần phân nửa sau kiểm toán và nhận ý kiến ngoại trừ

CTCP Gia Lai CTC (HNX: CTC) đã công bố BCTC kiểm toán năm 2018. Sau kiểm toán, lãi ròng của CTC 'bốc hơi' gần phân nửa, đồng thời CTC cũng nhận ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên.

Sau kiểm toán, lãi ròng năm 2018 của CTC chỉ còn lại gần 61 triệu đồng, giảm đến 52 triệu đồng so báo cáo tự lập trước đây. Với kết quả kiểm toán này, lãi ròng năm 2018 của CTC giảm đến 86% so với năm 2017 (lợi nhuận sau thuế năm 2017 gần 426 triệu đồng).

Nguồn: CTC

Nguyên nhân giảm lãi ròng năm 2018 là do doanh thu sau kiểm toán giảm do CTC chưa loại trừ doanh thu của nội bộ, hơn nữa việc phân bổ thuế không được khấu trừ dùng chung cho hoạt động kinh doanh bán ra với nhiều mức thuế suất.

Còn kết quả năm 2018 không khả quan so năm 2017 là do tình hình trong năm nay gặp nhiều khó khăn nên sức mua giảm, kéo theo doanh thu giảm mạnh nhưng các khoản chi phí cố định vẫn phải phân bổ theo tiến độ như chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí công cụ dụng cụ,...

Bên cạnh đó, trong BCTC tổng hợp đã kiểm toán năm 2018, CTC nhận được ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên. Cụ thể, CTC đang ghi nhận hàng hóa thiếu hụt tại các nhà sách năm 2016 trên tài sản thiếu chờ xử lý hơn 12 tỷ đồng. Ngoài ra, CTC ghi nhận chênh lệch hàng hóa thiếu và thừa giữa phần mềm quản lý bán hàng tại các nhà sách và phần mềm kế toán chưa xác định được nguyên nhân trên khoản mục tài sản thiếu chờ xử lý và tài sản thừa chờ xử lý lần lượt gần 1.8 tỷ đồng và 2.9 tỷ đồng.

Giải trình cho ý kiến trên, CTC cho biết trong tháng 7/2016 thì Công ty thay đổi nhân sự điều hành gồm Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc, kế toán trưởng nhưng những nhân sự cũ không thực hiện bàn giao tài sản, hàng tồn kho cho những nhân sự kế vị.

Trong năm 2016, CTC đã tiến hành kiểm kê toàn bộ hàng tồn kho và phát hiện ra các khoản chênh lệch hàng hóa như trình bày trong BCTC đã được kiểm toán. Do đó, CTC đang chờ cơ quan chức năng xác minh rồi trình HĐQT xem xét quyết định xử lý theo đúng quy định các khoản chênh lệch này.

Minh Nhật

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang