MBB: Lãi ròng quý 1 tăng 25% so với cùng kỳ

22-04-2019 14:04:48+07:00
22/04/2019 14:04 0
  •  

MBB: Lãi ròng quý 1 tăng 25% so với cùng kỳ

Mặc dù trích lập chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong quý 1/2019 tăng 39%, song lãi ròng của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank, HOSE: MBB) vẫn đạt gần 1,933 tỷ đồng, tăng 25% so với quý 1/2018. Đồng thời, tỷ lệ nợ xấu trên cho vay tăng từ 1.33% lên mức 1.41%.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2019 của MBBank. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2019 của MBB

Trong 3 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần của MBB tăng 26% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 4,135 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cao gấp 2 lần, đạt gần 759 tỷ đồng. Đồng thời, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối và vàng tăng 59% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 120 tỷ đồng.

Riêng lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư và hoạt động khác lần lượt giảm 34% và 2% so với quý 1/2018, đạt hơn 181 tỷ đồng và gần 259 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động chiếm gần 2,066 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 39%, chiếm gần 965 tỷ đồng.

Tuy chi phí đều tăng nhưng với thu nhập tăng đáng kể đã góp phần đưa lợi nhuận trước và sau thuế trong quý 1/2019 của MBB lần lượt tăng 26% và 25% so với cùng kỳ năm trước, lần lượt đạt hơn 2,424 tỷ đồng và gần 1,933 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2019 của MBB

Kết thúc quý 1/2019, MBB có tổng tài sản hơn 383,219 tỷ đồng, tăng nhẹ 6% so với đầu năm, chủ yếu là cho vay khách hàng tăng 7% và các khoản lãi, phí phải thu tăng nhẹ 2%.

Về các nguồn vốn huy động, MBB ghi nhận tiền gửi của khách hàng đạt hơn 242,252 tỷ đồng, tăng 1%, cùng với tiền gửi và vay của các TCTD khác tăng 20%, đạt hơn 72,809 tỷ đồng; và phát hành giấy tờ có giá tăng 35% so với đầu năm, đạt hơn 15,015 tỷ đồng.

Chất lượng nợ vay quý 1/2019 của MBBank. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2019 của MBB

Tại thời điểm 31/03/2019, tổng nợ xấu của MBB tăng 13% so với đầu năm chủ yếu là nợ dưới tiêu chuẩn và nợ nghi ngờ lần lượt tăng 7% và 86% so với đầu năm. Riêng nợ có khả năng mất vốn giảm đến 41%. Trong khi đó, tổng cho vay khách hàng chỉ tăng 7% so với đầu năm. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu trên cho vay khách hàng của MBB tăng từ 1.33% lên mức 1.41%.

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang