Sau quý 1, SBA thực hiện được 37% kế hoạch lợi nhuận năm 2019

03-06-2019 10:07:57+07:00
03/06/2019 10:07 2
  •  

Sau quý 1, SBA thực hiện được 37% kế hoạch lợi nhuận năm 2019

CTCP Sông Ba (HOSE: SBA) vừa báo lãi gần 27 tỷ đồng sau quý 1/2019, thực hiện 37% kế hoạch năm. Công ty đặt chỉ tiêu 50 tỷ đồng doanh thu và 16 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cho quý tiếp theo.

Kết thúc quý 1/2019, SBA báo cáo tổng sản lượng điện thương phẩm 2 nhà máy đạt 52.13 triệu kWh, vượt hơn 37% kế hoạch quý, trong đó sản lượng ở Khe Diên là 6.22 triệu kWh và ở Krông H’năng là 45.91 triệu kWh.

Tổng doanh thu bán điện của Công ty là 64.27 tỷ đồng, vượt 38% kế hoạch quý, trong đó doanh thu ở Khe Diên là 12.35 tỷ đồng và ở Krông H’năng là 51.29 tỷ đồng. Trong quý, SBA có ghi nhận doanh thu dịch vụ và thu khác 570 triệu đồng. Trừ đi các chi phí và thuế, Công ty có lợi nhuận sau thuế gần 27 tỷ đồng.

Theo giải trình, quý 1/2019, thời tiết khô hạn do hiện tượng El Nino quay lại làm cho số ngày mưa ít hơn so với quý 1/2018 nên sản lượng điện phát giảm 14.81 triệu kWh và doanh thu giảm tương ứng là 16.25 tỷ đồng. Từ đó lợi nhuận sau thuế quý 1/2019 so với cùng kỳ giảm 11.97 tỷ đồng, tương ứng giảm gần 31%.

Năm 2019, SBA đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt hơn 222 tỷ đồng và hơn 73 tỷ đồng. Với kết quả quý 1, SBA đã thực hiện được 29% kế hoạch doanh thu và 37% kế hoạch lợi nhuận.

Theo Nghị quyết, SBA đề ra kế hoạch cho quý 2/2019 với tổng sản lượng điện thương phẩm là 37 triệu kWh, tổng doanh thu hơn 50 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ sản xuất điện hơn 49 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 16 tỷ đồng.

Minh Nhật

FILI

Tài liệu đính kèm:
20190531_20190531 - SBA - NQHDQT so 06 ve viec thong qua kqkd q1 va ke hoach q2.2019.pdf
Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang