PGS: 3 tháng đầu lãi 16 tỷ đồng, thực hiện được 20% kế hoạch lợi nhuận

20-04-2019 08:00:00+07:00
20/04/2019 08:00 1
  •  

PGS: 3 tháng đầu lãi 16 tỷ đồng, thực hiện được 20% kế hoạch lợi nhuận

Tuy doanh thu trong quý 1/2019 tăng nhưng lợi nhuận của CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam (HNX: PGS) lại giảm so cùng kỳ.

Tình hình kinh doanh quý 1/2019 của PGS

Nguồn: PGS

Doanh thu thuần trong kỳ của PGS đạt gần 1,514 tỷ đồng, tăng gần 84 tỷ đồng so với quý 1/2018, lợi nhuận gộp của Công ty đạt hơn 250 tỷ đồng, tăng 5%.

Chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm lần lượt gần 222 tỷ đồng và 9.2 tỷ đồng. Sau cùng, PGS có lãi hơn 16 tỷ đồng, giảm 3 tỷ đồng so với quý 1/2018 (tương ứng giảm 16%), do giá dầu và giá CP thế giới giảm đồng thời giá mua khí CNG đầu vào tăng so cùng kỳ.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 18/04 vừa qua, cổ đông đã thông qua đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế chỉ là 103 tỷ đồng, giảm mạnh 25% so với kết quả năm 2018 thì PGS đã thực hiện được 20% kế hoạch.

Trong quý 1/2019, PGS đã thực hiện trả nợ dần các khoản vay nợ dài hạn và ngắn hạn nên tại thời điểm cuối kỳ vay nợ ngắn hạn còn gần 5.5 tỷ đồng và vay nợ dài hạn còn gần 8 tỷ đồng.

Minh Nhật

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang