logo

Quý 1/2019, VCR lỗ hơn 1.7 tỷ đồng do không có doanh thu

19-04-2019 11:15:10+07:00
19/04/2019 11:15 1
  •  

Quý 1/2019, VCR lỗ hơn 1.7 tỷ đồng do không có doanh thu

Theo báo cáo tài chính quý 1/2019, CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (HNX: VCR) báo lỗ hơn 1.7 tỷ đồng.

Trong quý đầu năm 2019, VCR không ghi nhận bất kỳ khoản doanh thu nào từ bán hàng và cung cấp dịch vụ. Khoản thu nhập duy nhất trong kỳ của Công ty đến từ hoạt động tài chính. Theo đó, Công ty ghi lãi hơn 35 triệu đồng từ hoạt động này, cùng kỳ lỗ hơn 2 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 1.7 tỷ đồng, VCR báo lỗ ròng quý 1/2019 hơn 1.7 tỷ đồng. Cùng kỳ, Công ty lỗ hơn 4 tỷ đồng.

VCR không ghi nhận doanh thu từ bán hàng và dịch vụ trong quý 1/2019
Nguồn: BCTC quý 1/2019 VCR

Theo giải trình của Công ty, do ảnh hưởng của Quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc thu hồi đất do VCR đang quản lý tại thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải nên toàn bộ chi phí đi vay cho dự án năm 2018 tạm ngừng vốn hóa và ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đến ngày 05/11/2018, Ủy ban Nhân dân TP Hải Phòng ban hành quyết về việc hủy bỏ quyết định thu hồi đất kể trên. Sau khi nhận được quyết định mới, Công ty đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh và trong năm 2019, Công ty sẽ vốn hóa chi phí đi vay. Trong báo cáo tài chính quý 1/2019, VCR đã vốn hóa chi phí đi vay trong kỳ. Do đó, kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ cố số lỗ giảm hơn so với cùng kỳ năm 2018.

Tới cuối quý 1/2019, tổng tài sản của VCR ở mức 867.3 tỷ đồng, nhỉnh nhẹ so với đầu năm. Nợ phải trả của Công ty tới thời điểm này chiếm tới hơn 582 tỷ đồng. Tuy vậy, các khoản vay nợ ngắn hạn và dài hạn chỉ ở mức 85 tỷ đồng. Nợ phải trả tại thời điểm này cấu thành chủ yếu từ thuế và các khoản phải nộp Nhà nước, và phải trả ngắn hạn khác.

Về mặt tài sản, tại cùng thời điểm, Công ty ghi nhận tài sản dở dang dài hạn hơn 800 tỷ đồng toàn bộ nằm ở dự án Khu đô thị Cái Giá, Cát Bà. Trong đó, chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn chiếm tới gần 70%, hơn 559 tỷ đồng.

Liên quan tới dự án Khu đô thị Cái Giá, Cát Bà, mới đây, VCR đã đưa ra phương án phát hành tối đa 3 triệu trái phiếu chuyển đổi không có đảm bảo (chuyển đổi sau 2 năm, tỷ lệ 1:10) nhằm huy động 300 tỷ đồng để thực hiện dự án. Lãi suất năm thứ nhất của trái phiếu là 11%/năm. Lãi suất năm thứ hai điều chỉnh theo lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng kỳ hạn 12 tháng của ngân hàng cộng thêm 4%/năm, nhưng không thấp hơn 11%/năm.

Yến Chi

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang