Sau kiểm toán, lãi ròng 2018 của CTX “vơi” hơn một nửa

11-04-2019 10:01:07+07:00
11/04/2019 10:01 0
  •  

Sau kiểm toán, lãi ròng 2018 của CTX “vơi” hơn một nửa

Theo BCTC hợp nhất 2018 đã kiểm toán của Tổng CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (HNX: CTX), lãi ròng sau kiểm toán giảm hơn một nửa về 8.2 tỷ đồng.

Sau kiểm toán, doanh thu thuần của CTX giảm nhẹ 6%, ghi nhận gần 155 tỷ đồng; giá vốn hàng bán cũng giảm 7%.

Kết quả kinh doanh 2018 sau kiểm toán. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán 2018

Đáng chú ý, tại BCTC hợp nhất 2018 tự lập trước đó, CTX không ghi nhận tách biệt chi phí lãi vay mà chỉ ghi nhận 13.4 tỷ đồng chi phí tài chính. Sau kiểm toán, chi phí tài chính tăng 18% lên gần 16 tỷ đồng, chi phí lãi vay chiếm 11 tỷ đồng.

Thêm vào đó, chi phí bán hàng sau kiểm toán cũng tăng từ 120 triệu đồng lên hơn 2 tỷ đồng và gia tăng lỗ khác thêm gần 4 tỷ đồng, tức lỗ khác gần 6 tỷ đồng.

Do những biến động từng khoản mục như trên, lãi ròng sau kiểm toán của CTX giảm hơn một nửa xuống còn 8.2 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ giảm 56%.

Tầng 1 của các tòa nhà CT3, CT4-5, CT6 (Khu đô thị mới Yên Hòa) có được ghi nhận là tài sản của CTX?

Kiểm toán viên nhấn mạnh về khoản chi phí đầu tư xây dựng tầng 1 của các tòa nhà CT3, CT4-5, CT6 thuộc dự án Khu đô thị mới Yên Hòa được CTX ghi nhận là tài sản của Công ty theo quyết định 153 của UBND TP. Hà Nội ngày 31/08/2006.

Tuy nhiên, theo công văn 985 do UBND TP. Hà Nội ban hành ngày 31/03/2004, CTX có trách nhiệm bàn giao tầng 1 của các tòa nhà cao tầng này cho Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội theo quy định. CTX hiện đang làm việc với các cơ quan hữu quan để giải quyết các nội dung này.

Theo ghi nhận của CTX tại thuyết minh số 13 về bất động sản đầu tư, tính đến ngày 31/12/2018, giá trị còn lại của các tầng 1 thuộc các tòa nhà CT3, CT4-5, CT6 trong dự án Khu đô thị mới Yên Hòa là 5.7 tỷ đồng. Giá trị còn lại của các tầng tum, tầng hầm và sàn tầng 1 thuộc tòa CT3, CT6 trong khu nhà ở và công trình công cộng Yên Hòa là 7.1 tỷ đồng, được CTX ghi nhận thành tài sản của Công ty dựa trên công văn 09 của Bộ Xây dựng ngày 07/01/2013.

Tai thuyết minh số 34, CTX cam kết bàn giao lại cơ sở hạ tầng cho thành phố, cụ thể là bàn giao diện tích tầng 1 các tòa nhà cao tầng trong Khu đô thị mới Yên Hòa cho Sở Tài nguyên và Môi trường. Ngoài ra, CTX còn nêu các cam kết về hoạt động cho thuê và cam kết về khoản phải trả tiền thuê đất.

“Tổng Công ty tin rằng kết quả cuối cùng của các cơ quan Nhà nước hữu quan sẽ có lợi cho Tổng Công ty, nên Tổng Công ty tiếp tục ghi nhận các tài sản này là tài sản của Tổng Công ty trên BCTC hợp nhất”, thuyết minh số 34 nêu rõ.

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán 2018

Nguyên Ngọc

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang