VietCapitalBank: Lãi ròng quý 1/2019 giảm 76% so với cùng kỳ dù được hoàn nhập dự phòng

24-04-2019 21:55:43+07:00
24/04/2019 21:55 0
  •  

VietCapitalBank: Lãi ròng quý 1/2019 giảm 76% so với cùng kỳ dù được hoàn nhập dự phòng

Mặc dù đã hoàn nhập dự phòng rủi ro tín dụng gần 3 tỷ đồng trong quý 1/2019, nhưng lãi ròng của Ngân hàng TMCP Bản Việt (VietCapitalBank) đã giảm từ hơn 72 tỷ đồng xuống chỉ còn hơn 17 tỷ đồng, giảm 76% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2019 của VietCapital. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2019 của VietCapitalBank

Theo báo cáo, thu nhập lãi thuần của VietCapitalBank trong 3 tháng đầu năm đạt gần 189 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ gấp 2 lần, đạt gần 13 tỷ đồng. Đáng chú ý là lãi thuần từ hoạt động khác lại gấp 21 lần cùng kỳ, đạt hơn 5 tỷ đồng.

Trong khi đó, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối và hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lần lượt giảm đáng kể ở mức 44% và 58% so với cùng kỳ, tương ứng chỉ còn đạt hơn 12 tỷ đồng và 9 tỷ đồng.

Đồng thời chi phí hoạt động chiếm hơn 209 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, dù đã được hoàn nhập dự phòng rủi ro tín dụng gần 3 tỷ đồng nhưng kết thúc quý 1/2019, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế của VietCapitalBank đều giảm 75% và 76% so với quý 1/2018, chỉ còn gần 22 tỷ đồng và hơn 17 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2019 của VietCapital. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2019 của VietCapitalBank

Tính đến thời điểm 31/03/2019, tổng tài sản của VietCapitalBank đạt hơn 45,914 tỷ đồng, giảm hơn 637 tỷ đồng so với đầu năm chủ yếu là do Ngân hàng giảm hơn 1,639 tỷ đồng tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác.

Cho vay khách hàng tăng nhẹ 4% so với đầu năm, đạt 30,836 tỷ đồng. Trong khi đó, khoản dự phòng cho vay khách hàng vẫn ở mức gần 341 tỷ đồng, gần như không đổi so với hồi đầu năm. Tổng dư nợ cho vay của Ngân hàng trong quý 1/2019 tăng 25% so với cùng kỳ 2018, thực hiện gần 90% kế hoạch 2019.

Về các nguồn vốn huy động, VietCapitalBank ghi nhận tiền gửi của khách hàng đạt hơn 34,386 tỷ đồng, tăng 3%, trong khi tiền gửi và vay của các TCTD khác giảm 18% so với đầu năm, xuống còn 7,110 tỷ đồng. Phát hành giấy tờ vẫn là 10 triệu đồng như hồi đầu năm. Tổng huy động đạt gần 42 ngàn tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái và thực hiện gần 80% so với kế hoạch đặt ra.

VietCapitalBank không công bố thuyết minh BCTC hợp nhất quý 1/2019, do đó không có thông tin về nợ xấu.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang