CLL: Quý 1/2019, lãi ròng tăng 7%, phải thu gần gấp đôi so với đầu năm

02-05-2019 14:05:07+07:00
02/05/2019 14:05 0
  •  

CLL: Quý 1/2019, lãi ròng tăng 7%, phải thu gần gấp đôi so với đầu năm

Theo báo cáo tài chính hợp nhất mới công bố, CTCP Cảng Cát Lái (HOSE: CLL) báo lãi ròng quý 1/2019 đạt gần 25 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 1/2019 của CLL
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1 của CLL

Trong quý 1/2019, doanh thu của CLL đạt gần 98 tỷ đồng, giảm hơn 4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, với việc giảm giá vốn hàng bán xuống hơn 10% (còn 64.2 tỷ đồng), Công ty ghi nhận lợi nhuận gộp tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 34 tỷ đồng.

Trong kỳ, thu nhập từ hoạt động tài chính của Công ty đạt hơn 2.3 tỷ đồng, tăng trên 80% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, Công ty chỉ ghi nhận khoản lợi nhuận khác 158 triệu đồng, cùng kỳ, CLL ghi lãi khác gần 3.5 tỷ đồng.

Về mặt chi phí, CLL không ghi nhận chi phí bán hàng. Chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty giảm 22% so với cùng kỳ về còn 4.1 tỷ đồng.

Kết thúc quý 1, Công ty báo lãi trước thuế hơn 31 tỷ đồng, tăng gần 7% so với cùng kỳ. Lãi ròng đạt gần 25 tỷ đồng, tăng 7%.

Tại thời điểm 31/03/2019, tổng tài sản của Công ty đạt hơn 727 tỷ đồng, tăng 3.3% so với đầu năm. Trong quý, phải thu ngắn hạn của Công ty gấp gần hai lần so với cùng kỳ, ở mức 90 tỷ đồng. Khoản phải thu chủ yếu năm ở khoản thu ngắn hạn với Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.

Đông Tư

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang