FiCO báo lãi chưa đến 1 tỷ đồng trong quý đầu năm 2019

04-05-2019 11:08:49+07:00
04/05/2019 11:08 2
  •  

FiCO báo lãi chưa đến 1 tỷ đồng trong quý đầu năm 2019

Theo ghi nhận tại BCTC hợp nhất quý 1/2019 của Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 - CTCP (FiCO, UPCoM: FIC), lãi ròng của đơn vị này xuống mức thấp nhất kể từ khi lên UPCoM, đạt chưa đến 1 tỷ đồng. Hơn nữa, nếu không có 21 tỷ đồng từ công ty liên doanh, liên kết, nhiều khả năng FIC phải báo lỗ.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2019. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2019

Trong 3 tháng đầu năm 2019, doanh thu của FIC chỉ đạt hơn 873 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ. Trong đó, giá vốn hàng bán chiếm 93%, lãi gộp đạt trên 61 tỷ đồng. Nguồn thu có được hoàn toàn đến từ bán thành phẩm và hàng hóa, còn kinh doanh bất động sản lại “trắng tay” trong khi cùng kỳ đóng góp gần 21 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính đa dạng nguồn thu hơn, mặc dù có thêm lãi bán các khoản đầu tư và cổ tức, lợi nhuận được chia nhưng doanh thu vẫn giảm gần 21% so với cùng kỳ, ghi nhận chưa đến 8 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính đến 22 tỷ đồng, chi phí lãi vay chiếm gần 21 tỷ đồng.

Có thể nói, kết quả kinh doanh quý 1/2019 của FIC được “cứu cánh” nhờ khoản đóng góp hơn 21 tỷ đồng từ công ty liên doanh liên kết. Tại thời điểm 31/03/2019, FIC có 7 công ty liên doanh, liên kết sở hữu từ 24-45%, bao gồm: CTCP Hóa An, CTCP Vitaly, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Bách Việt, CTCP Bao bì và Khoáng sản số 1, CTCP Khoáng sản FiCO Bình Phước, CTCP Bê tông FicoPan - United và CTCP Xi măng Fico Tây Ninh.

Tuy nhiên, lãi ròng của FIC vẫn giảm mạnh hơn 94% so với cùng kỳ khi đạt chưa đến 1 tỷ đồng. FIC bắt đầu giao dịch trên UPCoM kể từ ngày 02/08/2018. Mỗi quý trong năm 2018, đơn vị này báo lãi ít nhất là 16 tỷ đồng. Trước đó kể từ năm 2012, lãi ròng mỗi năm của FIC đều trên 50 tỷ đồng, năm 2016 lãi 320 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh FIC trong 5 quý gần đây nhất (Đvt: Tỷ đồng)

Tính đến cuối kỳ, tiền và các khoản tương đương tiền của FIC giảm hơn 15 tỷ đồng về gần 169 tỷ đồng. Ngược lại, hàng tồn kho tăng thêm 56 tỷ đồng lên 662 tỷ đồng, trong đó hàng hóa chiếm hơn 70%, ứng với 464 tỷ đồng.

Đối với các tài sản dở dang dài hạn, dự án khu thương mại, căn hộ Fico Star được hạch toán gần 218 tỷ đồng vào chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Còn chi phí đầu tư mở rộng mỏ đá Phước Hòa ghi nhận hơn 16 tỷ đồng.

Nguyên Ngọc

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang