logo

Lilama bất ngờ báo lỗ nặng nhất trong 7 năm qua

21-05-2019 10:12:58+07:00
21/05/2019 10:12 2
  •  

Lilama bất ngờ báo lỗ nặng nhất trong 7 năm qua

Năm 2018, LLM bất ngờ lỗ hơn 170 tỷ đồng, ghi nhận mức thua lỗ lớn nhất kể từ năm 2012.

Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Lilama, UPCoM: LLM) vừa công bố BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2018 với doanh thu thuần đạt 13,362.8 tỷ đồng, tương ứng giảm hơn 30% so với thực hiện 2017.

Sự sụt giảm này chủ yếu là do doanh thu hợp đồng xây lắp và chế tạo thiết bị giảm mạnh hơn 5.5 ngàn tỷ. Ngoài ra, doanh thu từ bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và kinh doanh bất động sản cũng giảm gần 319 tỷ đồng.

Cùng với đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng quá cao lên 602 tỷ, gấp 1.4 lần năm 2017. Khoản lỗ hơn 13 tỷ đồng từ các công ty liên kết và chi phí lãi vay ở mức gần 345 tỷ cũng là một trong những nguyên nhân khiến LLM chịu lỗ nặng hơn 170 tỷ đồng năm 2018.

Kết quả kinh doanh năm 2018 của LLM. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán LLM

Đáng chú ý, đây cũng là mức lỗ lớn nhất của LLM trong suốt hơn 7 năm qua, kể từ năm 2012.

LNST cổ đông Công ty mẹ giai đoạn 2012-2018. Đvt: Tỷ đồng 
Nguồn: BCTC hợp nhất LLM

Tính đến ngày 31/12/2018, tổng tài sản LLM gần 13,204.6 tỷ đồng, giảm 6.6% so với năm 2017. Tuy nhiên, khoản phải thu ngắn hạn lại tăng 11.3% lên 5,382.5 tỷ đồng. Với mức tăng này, khoản phải thu đã chiếm đến 41% tổng tài sản, trong khi 2017 chỉ chiếm 34.2%. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi cũng tăng gấp đôi lên 673 tỷ đồng.

Nợ phải trả hơn 11,618.0 tỷ đồng chiếm 88% trong cơ cấu tổng nguồn vốn, trong đó nợ vay xấp xỉ 3,782.4 tỷ đồng, cao gấp 2.4 lần vốn chủ sở hữu.

Một số chỉ tiêu tài chính của LLM qua các năm

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu LLM đang ở mức giá 21,800 đồng/cp, chốt phiên 20/05.

Hoa Tranh

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang