Chuyển thành CTCP, VTVCab hoạt động ra sao?

27-05-2019 11:32:48+07:00
27/05/2019 11:32 4
  •  

Chuyển thành CTCP, VTVCab hoạt động ra sao?

Theo BCTC cho giai đoạn chuyển đổi thành công ty cổ phần (01/07-31/12/2018), Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVCab) báo cáo doanh thu thuần 1,170 tỷ đồng và lãi ròng hơn 32 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của VTVCab
Nguồn: BCTC của VTVCab

VTVCab ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Truyền hình cáp Saigontourist hơn 14 tỷ đồng, Truyền hình số Vệ tinh Việt Nam hơn 8 tỷ đồng, Công ty TNHH Mua sắm tại nhà VTV – HYUNDAI gần 600 triệu đồng, VTVCab Nam Định hơn 5 tỷ đồng, Ban biên tập Truyền hình cáp – VTV gần 600 triệu đồng.

Giá vốn hàng bán trong kỳ của VTVCab chiếm hơn 826 tỷ đồng, do vậy Công ty thu về lợi nhuận gộp hơn 344 tỷ đồng. Chi phí tài chính cùng chi phí doanh nghiệp đã chiếm đến tổng cộng 245 tỷ đồng, “ngốn” hết 71% lãi gộp.

Hơn thế nữa, VTVCab còn nhận về gần 10 tỷ đồng phần lỗ trong công ty kiên kết, liên doanh, được biết tại ngày 31/12/2018 thì VTVCab có 3 công ty con và 4 công ty liên kết. Chung quy lại cuối cùng, VTVCab cũng có được phần lãi ròng hơn 32 tỷ đồng trong giai đoạn 01/07 đến 31/12/2018.

Tại thời điểm 31/12/2018, tổng tài sản của VTVCab là 2,418 tỷ đồng, giảm hơn 300 tỷ đồng so thời điểm đầu kỳ (30/06/2018), trong đó tài sản ngắn hạn giảm hơn 200 tỷ đồng do giảm từ khoản mục hàng tồn kho hay các khoản phải thu ngắn hạn.

Nợ phải trả của VTVCab ghi nhận tại 1,796 tỷ đồng. Trong các khoản phải trả ngắn hạn khác, Công ty phải trả cho các đơn vị hợp tác kinh doanh gần 88 tỷ đồng, và các chi phí liên quan đến cổ phần hóa hơn 20 tỷ đồng, trong đó có khoản đầu tư vào Smart Media (18 tỷ đồng),…

Minh Nhật

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang