SDP lỗ gần 10 tỷ đồng năm 2018, nhận ý kiến nghi ngờ về hoạt động liên tục

03-06-2019 11:45:24+07:00
03/06/2019 11:45 0
  •  

SDP lỗ gần 10 tỷ đồng năm 2018, nhận ý kiến nghi ngờ về hoạt động liên tục

Theo BCTC hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán của CTCP SDP (UPCoM: SDP), Công ty tiếp tục ghi nhận khoản lỗ 10 tỷ đồng và nâng lỗ lũy kế lên hơn 68 tỷ đồng, bên cạnh đó báo cáo của SDP còn nhận lại khá nhiều ý kiến của kiểm toán viên.

Lỗ 10 tỷ đồng năm 2018

Doanh thu thuần cả năm 2018 của SDP đạt hơn 313 tỷ đồng, tăng gần 11% so với năm 2017. Giá vốn hàng bán chiếm đến 297 tỷ đồng nên lãi gộp của Công ty chỉ hơn 15.7 tỷ đồng, giảm hơn 7% so năm trước.

Năm 2018, doanh thu tài chính và chi phí tài chính lần lượt gần 1.8 tỷ đồng và gần 14 tỷ đồng, đều giảm so với năm 2017. Nguyên nhân hai khoản mục này đột biến năm 2017 là do phát sinh thu nhập và chi phí chuyển nhượng vốn góp tại CTCP Bất động sản SDP – Sao Vàng.

Sau cùng, SDP báo lỗ ròng gần 10 tỷ đồng, nâng lỗ lũy kế lên 68 tỷ đồng.

Kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Bên cạnh khoản lỗ lũy kế, báo cáo kiểm toán của Công ty còn nhận thêm loạt ý kiến của kiểm toán.

Tại ngày cuối năm 2018, SDP có tổng tài sản hơn 539 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn hơn 428 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn của SDP lên đến 458 tỷ đồng, cao hơn cả tài sản ngắn hạn, thêm việc báo lỗ gần 10 tỷ đồng. Những điều này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của SDP.  

Ngoài ra, kiểm toán viên còn nêu ra vấn đề nhấn mạnh liên quan dự án Khu dân cư Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai đang được phản ánh trên khoản mục chi phí xây dựng cơ bản dở dang gần 21 tỷ đồng. Dự án bị chậm triển khai do thiếu vốn, việc dự án có bị thu hồi hay không tùy thuộc vào cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Cũng liên quan đến chi phí xây dựng cơ bản dở dang, trong năm 2018, SDP kí hợp đồng chuyển nhượng dự án tại Khu kinh tế Nghi Sơn Thanh Hóa cho Tổng công ty Xây dựng và Thương mại Anh Phát – CTCP tuy nhiên hợp đồng không ghi rõ danh mục tài sản và khối lượng công việc chuyển nhượng. SDP đã phản ánh vào kết quả kinh doanh theo giá trị thanh toán đợt một, mặc dù hai bên chưa thực hiện nghiệm thu khối lượng thực hiện của hợp đồng và các tài sản bàn giao.

Nếu không ghi nhận khoản chuyển nhượng này vào “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” và “Giá vốn hàng bán” trên kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm sẽ cùng giảm số tiền hơn 34.6 tỷ đồng.

Sau quý 1/2019, SDP có doanh thu thuần hơn 60 tỷ đồng và tiếp tục lỗ hơn 784 triệu đồng.

Minh Nhật

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang