6 tháng đầu năm, lãi ròng KLB đi ngang, tỷ lệ nợ xấu tăng lên mức 1.15%

11/07/2019 11:280
  •  

6 tháng đầu năm, lãi ròng KLB đi ngang, tỷ lệ nợ xấu tăng lên mức 1.15%

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2019 của Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank, UPCoM: KLB) vừa công bố, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm đạt gần 119 tỷ đồng, suýt soát cùng kỳ năm trước, tỷ lệ nợ xấu tăng lên mức 1.15%.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2019 của KLB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2019 của KLB

Nhìn chung, hoạt động kinh doanh cốt lõi của KLB trong quý 2 tương đối khả quan, kéo theo đó là kết quả lũy kế 6 tháng đầu năm có các chỉ tiêu tăng trưởng mạnh.

Cụ thể, KLB ghi nhận thu nhập lãi thuần trong 6 tháng đầu năm đạt hơn 585 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Đáng chú ý là trong quý 2, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng của KLB cao gấp 19 lần so với cùng kỳ năm trước, góp phần giúp cho lãi thuần từ hoạt động này đạt hơn 16 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ.

Đồng thời, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 19%, đạt hơn 30 tỷ đồng và lãi thuần từ hoạt động khác cao gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt hơn 14 tỷ đồng. Trong khi đó, lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư trong 6 tháng giảm 91%, chỉ còn gần 7 tỷ đồng.

Mặt khác, chi phí hoạt động của KLB tăng 19%, ghi nhận hơn 481 tỷ đồng và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 25%, ghi nhận hơn 24 tỷ đồng. Tính riêng trong quý 2, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng KLB lại tăng 31% so với cùng kỳ, ghi nhận gần 23 tỷ đồng.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế trong 6 tháng đầu năm của KLB chỉ tương đương so với cùng kỳ năm 2018, đạt gần 119 tỷ đồng.

Với kết quả này, trong 6 tháng đầu năm, KLB thực hiện được 49% kế hoạch về lợi nhuận trước thuế.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2019 của KLB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2019 của KLB

Tại thời điểm 30/06/2019, tổng tài sản của KLB đạt hơn 47,670 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm chủ yếu là do Ngân hàng tăng hơn 276 tỷ đồng tiền gửi tại NHNN  và tăng gần 3,411 tỷ đồng tiền gửi tại các TCTD và cho vay các TCTD khác.

Cho vay khách hàng tăng nhẹ 5% so với đầu năm, đạt hơn 31,037 tỷ đồng. Trong khi đó, khoản dự phòng cho vay khách hàng chiếm hơn 276 tỷ đồng, tăng 8% so với hồi đầu năm.

Bên cạnh đó, trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành giảm 7% so với đầu năm, còn gần 142 tỷ đồng, trong đó, dự phòng giảm giá trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành tăng nhẹ 1%, chiếm hơn 94 tỷ đồng.

Về các nguồn vốn huy động, KLB ghi nhận tiền gửi của khách hàng đạt gần 30,759 tỷ đồng, tăng 5%, và tiền gửi và vay của các TCTD khác tăng 45% so với đầu năm, đạt hơn 11,569 tỷ đồng. Phát hành giấy tờ có giá tăng gấp đôi so với hồi đầu năm, đạt 600 tỷ đồng.

Chất lượng nợ vay của KLB tại ngày 30/06/2019. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2019 của KLB

So với hồi đầu năm, tổng nợ xấu cuối quý 2/2019 của KLB tăng mạnh 28%, lên hơn 356 tỷ đồng. Trong đó, nợ nghi ngờ cao gấp 3 lần so với đầu năm. Do đó, tỷ lệ nợ xấu tăng từ 0.94% lên mức 1.15%.

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang