Tổng lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp sàn HNX nửa đầu năm 2019 tăng hơn 20%

09-10-2019 13:07:41+07:00
09/10/2019 13:07 0
  •  

Tổng lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp sàn HNX nửa đầu năm 2019 tăng hơn 20%

Tính đến ngày 18/09/2019, đã có 338/357 doanh nghiệp niêm yết trên HNX công bố đầy đủ báo cáo tài chính (BCTC) soát xét bán niên đúng hạn (trừ 9 doanh nghiệp thay đổi niên độ kế toán là VTL, GLT, CAP, MHL, IDV, SJ1, SLS, KTS, VDL công bố báo cáo tài chính các quý khác).

Căn cứ vào số liệu của các tổ chức niêm yết đã công bố BCTC, tổng lợi nhuận sau thuế (LNST) của các doanh nghiệp niêm yết HNX là 10,447.4 tỷ đồng, tăng 20.2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 282 doanh nghiệp niêm yết có kết quả hoạt động kinh doanh (HĐKD) lãi 6 tháng đầu năm 2019 với tổng giá trị lãi đạt hơn 11,139 tỷ đồng, tăng 23.3% so với cùng kỳ năm trước, 56 doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ, tổng giá trị lỗ là 693.7 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: HNX

Về soát xét kết quả kinh doanh (KQKD), có 62 doanh nghiệp có lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2019 chênh lệch quá 10% so với số liệu tại BCTC quý 2/2019 do doanh nghiệp tự lập. Đặc biệt, có 4 doanh nghiệp có kết quả kinh doanh sau soát xét từ lãi thành lỗ, đó là LO5, BII, VC9, VE1, và có 1 doanh nghiệp là ATS có kết quả kinh doanh từ lỗ thành lãi.

Đặc biệt có tới 9/11 ngành có KQKD lãi bán niên năm 2019 tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành có KQKD tăng trưởng mạnh nhất là ngành bất động sản có tổng giá trị LNST đạt 384.4 tỷ đồng, tăng 73.8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó các doanh nghiệp góp phần lớn vào sự tăng trưởng lợi nhuận của ngành phải kể đến là VCS, DGC, NTP, BCC. Chỉ có 2 ngành có tổng lợi nhuận giảm là ngành Thương mại và Dịch vụ lưu trú ăn uống và ngành Thông tin, truyền thông và các hoạt động khác.

Ở chiều ngược lại, các ngành có LNST giảm mạnh nhất là ngành tài chính (4 doanh nghiệp với tổng giá trị lỗ 158.3 tỷ đồng, trong đó 12/22 doanh nghiệp có trong ngành này có lợi nhuận giảm so với cùng kỳ năm trước) và ngành Thương mại và Dịch vụ lưu trú ăn uống (13 doanh nghiệp với tổng giá trị lỗ 87.5 tỷ đồng). Các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh giảm nhiều nhất cũng như thua lỗ nhiều nhất thuộc nhóm các công ty chứng khoán, đó là WSS, SHS, VIX, VIG, APS.

Có 2 ngành có tổng lỗ giảm là ngành Vận tải kho bãi và ngành Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ, hành chính và dịch vụ hỗ trợ (giảm từ lỗ 2.7 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2018 còn lỗ 0.9 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2019) và 1 ngành duy nhất không có doanh nghiệp lỗ trong 2 kỳ bán niên năm 2018 và năm 2019 là ngành Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản.

Như Xuân

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang