logo

Đầm Sen lãi ròng hơn 42 tỷ đồng trong quý 2/2019

25-07-2019 11:11:22+07:00
25/07/2019 11:11 2
  •  

Đầm Sen lãi ròng hơn 42 tỷ đồng trong quý 2/2019

CTCP Công viên nước Đầm Sen (HOSE: DSN) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2019 với lãi ròng hơn 42 tỷ đồng, đây là kết quả tốt nhất từ trước đến nay đối với Công ty này.

Kết quả kinh doanh của DSN trong quý 2/2019
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 2/2019 của DSN

Hằng năm, DSN thường có kết quả kinh doanh tốt nhất vào quý 2, là mùa hoạt động cao điểm đối với doanh nghiệp này.

Quý 2 năm nay, DSN ghi nhận doanh thu đạt gần 85 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với quý 2/2018; lãi ròng hơn 42 tỷ đồng, tăng gần 10% so với kết quả cùng kỳ.

Trong cơ cấu doanh thu, hoạt động cung cấp dịch vụ chiếm hơn 105 tỷ đồng, tăng 7%; doanh thu bán hàng gần 32 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với quý 2/2018.

Với mức doanh thu và lợi nhuận trên, quý 2/2019 hiện là kỳ có kết quả kinh doanh cao nhất từ trước đến nay đối với DSN.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, DSN mang về gần 138 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 8%. Công ty lãi ròng hơn 62 tỷ đồng trong kỳ, tăng gần 6% so với nửa đầu năm 2018.

Tại thời điểm cuối tháng 6, giá trị tổng tài sản của DSN ở mức hơn 255 tỷ đồng, giảm hơn 3% so với đầu năm.

Giá trị tài sản của DSN chủ yếu nằm ở khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền với gần 17 tỷ đồng và hơn 226 tỷ đồng.

Đáng nói, Công ty đang ghi nhận khoản trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán gần 25 tỷ đồng đối với khoản đầu tư cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Việt Á (OTC: VietABank). DSN đã bỏ ra gần 32 tỷ đồng đầu tư nhưng hiện giá trị hợp lý của số cổ phiếu này chỉ ở mức 7 tỷ đồng.

Trong các khoản phải trả, lưu ý rằng DSN vẫn còn hơn 14 tỷ đồng tiền thuế và các khoản phải nộp Nhà nước chưa thực hiện tính tại ngày 30/06/2019.

Duy Na

Fili

×
vietstock logo
Về đầu trang