Doanh thu tăng mạnh, vì sao THI vẫn sụt giảm lãi trong quý 2/2019?

25-07-2019 16:47:01+07:00
25/07/2019 16:47 0
  •  

Doanh thu tăng mạnh, vì sao THI vẫn sụt giảm lãi trong quý 2/2019?

CTCP Thiết bị Điện (HOSE: THI) vừa công bố báo cáo tài chính riêng lẻ quý 2/2019 với lãi ròng gần 34 tỷ đồng, sụt giảm gần 30% so với cùng kỳ, bất chấp việc doanh thu tăng đến 75%.

Kết quả kinh doanh riêng quý 2/2019 của THI
Tỷ đồng
Nguồn: BCTC riêng quý 2/2019 của THI

Theo BCTC riêng quý 2/2019, THI đạt doanh thu gần 759 tỷ đồng, tăng hơn 75% so với cùng kỳ; trong đó doanh thu bán thành phẩm chiếm hơn 604 tỷ đồng, tăng gần 52%; doanh thu bán hàng chiếm gần 149 tỷ đồng, gấp 4.4 lần so với thực hiện trong quý 2/2018. Lợi nhuận gộp đạt gần 112 tỷ đồng, tăng gần 29% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý 2/2019, THI ghi nhận chi phí tài chính ở mức hơn 24 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ; chi phí bán hàng ở mức hơn 31 tỷ đồng, gấp gần 3 lần quý 2/2018. Điều này dẫn đến việc lợi nhuận trong kỳ của Công ty bị sụt giảm dù doanh thu tăng mạnh.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt gần 34 tỷ đồng trong quý 2/2019, giảm gần 30% so với kết quả cùng kỳ.

Tổng kết 6 tháng đầu năm, THI đạt doanh thu hơn 1,147 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt gần 60 tỷ đồng, sụt giảm gần 30% so với kết quả cùng kỳ năm 2018.

Tại ngày 30/06/2019, giá trị tổng tài sản của THI ghi nhận ở mức hơn 2,494 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với hồi đầu năm. Trong đó, giá trị các khoản phải thu ghi nhận ở mức gần 793 tỷ đồng, gấp 3.5 lần so với hồi đầu năm 2019.

Duy Na

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang