Viglacera Đông Triều giảm 60% lãi trong nửa đầu năm 2019

13-07-2019 09:03:52+07:00
13/07/2019 09:03 1
  •  

Viglacera Đông Triều giảm 60% lãi trong nửa đầu năm 2019

CTCP Viglacera Đông Triều (UPCoM: DTC) công bố BCTC quý 2/2019 với lợi nhuận giảm mạnh so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý 2/2019. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 2/2019

Trong quý 2/2019, doanh thu thuần của DTC giảm 14% so với cùng kỳ, thu được xấp xỉ 73 tỷ đồng từ bán gạch ngói đất sét nung.

Doanh thu từ hoạt động tài chính đóng góp không đáng kể, đến từ tiền lãi và cổ tức được chia. Trong khi đó, chi phí tài chính, cụ thể là chi phí lãi vay ghi nhận 4 tỷ đồng, tăng 33% so với quý 2/2018.

Kết thúc quý 2/2019, lợi nhuận sau thuế của DTC đạt 2.5 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, lợi nhuận của Công ty chỉ đạt 3 tỷ đồng, giảm 60% so cùng kỳ và chỉ mới thực hiện được 19% kế hoạch lợi nhuận năm.

DTC cho rằng, giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng (giá đất sản xuất, than cám, chi phí điện năng,...) cộng thêm việc thị trường tiêu thụ chậm đã dẫn đến kết quả kinh doanh sụt giảm.

Tính đến ngày 30/06/2019, DTC còn 9.7 tỷ đồng nợ xấu. Hàng tồn kho ghi nhận gần 107 tỷ đồng, chủ yếu là nguyên vật liệu (62 tỷ đồng) và thành phẩm (41 tỷ đồng).

Nguyên Ngọc

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang