Giá đường giảm, SBT báo lãi quý 4 cũng giảm gần 80%

03-08-2019 09:48:13+07:00
03/08/2019 09:48 2
  •  

Giá đường giảm, SBT báo lãi quý 4 cũng giảm gần 80%

CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (HOSE: SBT) vừa công bố BCTC quý 4 niên độ 2018 - 2019 với lãi ròng gần 32 tỷ đồng, giảm khoảng 79% so với kết quả cùng kỳ. Giá bán trên thị trường giảm và sự khác biệt trong ghi nhận lợi nhuận khác là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến kết sụt giảm kể trên.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4 niên độ 2018-2019 của SBT
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4 niên độ 2018-2019 của SBT

Trong quý 4 niên độ tài chính 2018 - 2019 (01/04/2018 - 30/06/2019), SBT ghi nhận doanh thu thuần ở mức 2,856 tỷ đồng, tăng gần 37% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán đường chiếm hơn 2,512 tỷ đồng, tăng gần 48% so với cùng kỳ năm trước.

Cơ cấu doanh thu theo loại hình sản phẩm niên độ 2018 - 2019 của SBT
Nguồn: SBT

Giá vốn trong quý ghi nhận tăng hơn 54%, ở mức gần 2,659 tỷ đồng. Theo đó lợi nhuận gộp của SBT trong kỳ đạt hơn 197 tỷ đồng, giảm 45% so với quý 4 năm trước.

Phía Công ty cho biết, trong quý 4 niên độ này, giá bán đường bình quân thấp hơn so với cùng kỳ, trong khi đó lượng đường tồn kho vụ trước với giá vốn cao vẫn còn và tiếp tục chuyển qua vụ này. Bên cạnh đó, tác động giá đường thế giới giảm mạnh và lượng đường nhập lậu qua biên giới tăng làm giá đường trong nước liên tục sụt giảm là nguyên nhận trực tiếp làm lợi nhuận sau thuế giảm.

Quý 4 niên độ này, SBT ghi nhận khoản lãi từ thanh lý các khoản đầu tư ở mức gần 307 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với con số gần 39 tỷ đồng trong cùng kỳ. Điều này dẫn đến doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận ở mức hơn 336 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ.

Theo đó, SBT lãi thuần hơn 75 tỷ đồng trong quý 4 năm nay, tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng trong quý 4 niên độ trước, SBT ghi nhận khoản lãi thanh lý tài sản cố định gần 110 tỷ đồng, trong khi quý 4 niên độ này Công ty chỉ ghi nhận khoản mục này vẻn vẹn hơn 1 tỷ đồng.

Do vậy, dù lãi thuần tăng nhưng Công ty vẫn sụt giảm lợi nhuận so với cùng kỳ. SBT ghi nhận lãi ròng gần 32 tỷ đồng, giảm gần 79% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng cuối niên độ 2018 - 2019, SBT đạt doanh thu thuần gần 11,021 tỷ đồng, tăng hơn 7% so với cùng kỳ; lãi ròng ở mức gần 325 tỷ đồng, giảm hơn 40% so với kết quả cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm 30/06/2019, giá trị tổng tài sản của SBT đạt gần 16,810 tỷ đồng, giảm 5% so với thời điểm 30/06/2018. Trong đó, giá trị tài sản ngắn hạn chiếm 8,637 tỷ đồng, giảm 12% và giá trị tài sản dài hạn chiếm gần 8,173 tỷ đồng, tăng gần 4%.

Tại thời điểm này, Công ty đang ghi nhận khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang gần 673 tỷ đồng, gấp 5 lần đầu kỳ.

Duy Na

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang