Nhà máy in tiền Quốc gia lỗ ròng hơn 11 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2019

17-08-2019 11:45:12+07:00
17/08/2019 11:45 0
  •  

Nhà máy in tiền Quốc gia lỗ ròng hơn 11 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2019

Qua nửa chặng đường 2019, Nhà máy in tiền Quốc gia (NBPP) báo lỗ ròng hơn 11 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi hơn 60 tỷ đồng.

Được biết NBPP là Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ với ngành nghề kinh doanh chính là in, đúc tiền, sản xuất vàng miếng, và các loại giấy tờ có giá theo kế hoạch được giao của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Có thể thấy, hoạt động kinh doanh của NBPP trong 6 tháng đầu năm trở nên ảm đảm khi các chỉ tiêu có sự sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận gộp giảm đến 77%, đạt hơn 20 tỷ đồng do doanh thu thuần giảm 9%, còn gần 907 tỷ đồng trong khi giá vốn hàng bán giảm 3%, chiếm gần 887 tỷ đồng.

Đồng thời, NBPP ghi nhận doanh thu tài chính còn hơn 10 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm trước.

Dù chi phí tài chính và chi phí bán hàng đã giảm đáng kể nhưng thu nhập đa phần giảm và chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận gần 33 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Theo đó, NBPP báo lỗ ròng hơn 11 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 30/06/2019, tổng tài sản của NBPP đạt gần 2,267 tỷ đồng, tăng 2% so với hồi đầu năm chủ yếu là do hàng tồn kho cao gấp 2 lần, đạt hơn 950 tỷ đồng.

Mặt khác, NBPP ghi nhận nợ phải trả chiếm hơn 359 tỷ đồng, tăng 16% so với hồi đầu năm.

Ái Minh

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang