Nửa đầu năm 2019, lãi ròng PME bị chi phí bán hàng kéo đi lùi

07-08-2019 13:00:00+07:00
07/08/2019 13:00 1
  •  

Nửa đầu năm 2019, lãi ròng PME bị chi phí bán hàng kéo đi lùi

CTCP Pymepharco (HOSE: PME) ghi nhận doanh thu thuần 6 tháng đầu năm đạt hơn 874 tỷ đồng, tăng hơn 5% so với cùng kỳ. Do sự gia tăng các khoản chi phí, nên dù doanh thu tăng trưởng, Công ty sụt giảm 5% lãi ròng so với cùng kỳ, ghi nhận ở mức gần 150 tỷ đồng. 

Kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2019 của PME
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 2/2019 của PME

Sau nửa đầu năm 2019, doanh thu thuần của PME đạt hơn 874 tỷ đồng, tăng hơn 5%; lợi nhuận gộp ghi nhận ở mức gần 435 tỷ đồng, tăng gần 9% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính trong kỳ ghi nhận ở mức gần 8 tỷ đồng, giảm gần 57% so với cùng kỳ, chủ yếu do phần lãi tiền gửi ngân hàng.

Đáng chú ý, PME ghi nhận chi phí bán hàng trong kỳ ở mức gần 222 tỷ đồng, tăng gần 17% so với cùng kỳ. Trong đó, chi phí xúc tiến bán hàng chiếm hơn 90 tỷ đồng, tăng hơn 157%; chi phí quảng cáo và tiếp thị gần 56 tỷ đồng, tăng hơn 19%; chi phí nhân viên ở mức hơn 56 tỷ đồng, giảm hơn 39% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ cùng ghi nhận tăng hơn 14%, ở mức hơn 30 tỷ đồng.

Do vậy, tuy doanh thu tăng trưởng, PME vẫn chỉ lãi ròng gần 150 tỷ đồng, giảm hơn 4% so với kết quả cùng kỳ năm trước. Với kết quả trên, Công ty đã thực hiện được gần 46% kế hoạch doanh thu và gần 47% kế hoạch lợi nhuận cho cả năm 2019.

Riêng trong quý 2/2019, doanh thu thuần của PME đạt gần 465 tỷ đồng, tăng gần 11%; lãi ròng gần 81 tỷ đồng, giảm hơn 4% so với quý 2/2018.

Cuối tháng 6/2019, PME có tổng tài sản gần 2,196 tỷ đồng, tăng gần 3% so với hồi đầu năm. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng ghi nhận hơn 642 tỷ đồng, tăng 33%; giá trị hàng tồn kho ở mức gần 538 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với hồi đầu năm.

Duy Na

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang