Quý 2/2019, Vinalines “đắm chìm” trong số lỗ gần 500 tỷ đồng

13-08-2019 13:21:30+07:00
13/08/2019 13:21 0
  •  

Quý 2/2019, Vinalines “đắm chìm” trong số lỗ gần 500 tỷ đồng

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines, UPCoM: MVN) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2019 với số lỗ gần 496 tỷ đồng. Chi phí công tác bán tàu ở mức cao khiến Vinalines tiếp tục “đắm chìm” trong thua lỗ.

Kết quả kinh doanh quý 2/2019 của Vinalines
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2019 của Vinalines

Vinalines ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất quý 2/2019 hơn 5,562 tỷ đồng, giảm hơn 9% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải chiếm gần 2,971 tỷ đồng, giảm hơn 24%; doanh thu khai thác cảng và dịch vụ cảng biển chiếm gần 2,284 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với cùng kỳ.

Công ty này thu được 768 tỷ đồng lợi nhuận gộp trong quý, tăng gần 6% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, Vinalines ghi nhận khoản cổ tức được chia gần 11 tỷ đồng, sụt giảm mạnh so với con số hơn 61 tỷ trong cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, chi phí tài chính cũng giảm 21%, ghi nhận ở mức gần 348 tỷ đồng, chủ yếu do Công ty đã thu hẹp chi phí lãi vay.

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp của Vinalines vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu chi phí, ghi nhận hơn 433 tỷ đồng trong quý 2/2019.

Đáng chú ý trong khi thu nhập từ thanh lý tài sản cố định chỉ ở mức hơn 66 tỷ đồng, khoản chi phí cho công tác này lên tới 442 tỷ đồng, gấp 10 lần chi phí cùng kỳ.

Theo đó, Công ty ghi nhận khoản chi phí khác trong quý 2/2019 gần 456 tỷ đồng, gấp gần 7.5 lần cùng kỳ. Vinalines cho biết nguyên do điều này đến từ việc Công ty đã thực hiện thanh lý tài sản (bán tàu) và tiếp tục xử lý các tài sản hoạt động không hiệu quả theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến số lỗ sau thuế gần 496 tỷ đồng của Công ty này.

Về tình hình kinh doanh của Công ty mẹ trong nửa đầu năm 2019, doanh thu thuần ghi nhận gần 671 tỷ đồng và lỗ trước thuế hơn 633 tỷ đồng. Tuy vậy điều này vẫn nằm trong dự kiến của Vinalines khi đặt chỉ tiêu Công ty mẹ lỗ trước thuế lũy kế 6 tháng đầu năm 2019 đến 720 tỷ đồng. Về 6 tháng cuối năm 2019, Công ty mẹ được giao mục tiêu lãi trước thuế 233 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 6/2019, giá trị tài sản cố định hữu hình của Vinalines ở mức gần 12,051 tỷ đồng, tăng gần 3% so với hồi đầu năm.

Về tình hình nợ, Vinalines đang ghi nhận khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 4,341 tỷ đồng, tăng gần 13%; vay và nợ thuê tài chính dài hạn hơn 3,759 tỷ đồng, giảm gần 20% so với hồi đầu năm.

Duy Na

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang