6 tháng đầu năm không thuận lợi, HGM xin điều chỉnh giảm kế hoạch năm 2019

09-10-2019 16:50:26+07:00
09/10/2019 16:50 1
  •  

6 tháng đầu năm không thuận lợi, HGM xin điều chỉnh giảm kế hoạch năm 2019

Ngày 08/10/2019, CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HNX: HGM) đưa tờ trình để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019.

So với doanh thu bán hàng (DT) và lợi nhuận trước thuế (LNTT) mà HGM đạt được trong năm 2018 là 112.2 tỷ đồng và 40 tỷ đồng; Công ty đã đặt kế hoạch kinh doanh tăng trưởng ở ĐHĐCĐ thường niên 2019 với tổng DT bán hàng và LNTT lần lượt đạt 125 tỷ đồng (tăng 11.4%) và 45 tỷ đồng (tăng 12.5%).

Tuy nhiên, lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, DT bán hàng và lợi LNTT của HGM đạt 44 tỷ đồng và hơn 8.2 tỷ đồng; giảm tương ứng 23.38% và 59.41% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do giá bán sản phẩm sụt giảm mạnh và ảnh hưởng giá bán kim loại của thị trường thế giới; đồng thời chi phí quản lý và các chi phí khác trong kỳ tăng nhẹ.

Như vậy trong 6 tháng đầu năm 2019, HGM chỉ thực hiện được 35.2% kế hoạch năm về DT bán hàng và 18.2% kế hoạch năm về LNTT.

Theo văn bản lấy ý kiến cổ đông, HGM xin điều chỉnh mục tiêu doanh thu bán hàng và LNTT cho năm 2019 lần lượt giảm xuống còn 89 tỷ đồng và 18 tỷ đồng.Theo kế hoạch điều chỉnh này, Công ty đang đặt mục tiêu đi lùi 20.7% về DT bán hàng và 55% về LNTT so với kết quả đạt được năm 2018.

Nguồn: HGM

So với kế hoạch điều chỉnh dự kiến, HGM đã thực hiện được 49.4% kế hoạch năm về DT bán hàng và 45.5% kế hoạch năm về lợi nhuận trước thuế. Ngoài ra sản lượng tiêu thụ năm 2019 của Công ty cũng điều chỉnh giảm 130 tấn, và cổ tức tiền mặt cũng chỉ còn 8%.

Như Xuân

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang