Dính kiện tụng, Vinachem bị phong tỏa hàng ngàn tỷ đồng tài sản

09/10/2019 17:590
  •  

Dính kiện tụng, Vinachem bị phong tỏa hàng ngàn tỷ đồng tài sản 

Trong nửa đầu năm 2019, Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã có 2 lần ra quyết định phong tỏa phong tỏa tài khoản và tài sản của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem).

Theo BCTC hợp nhất bán niên soát xét 2019, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) có các khoản nợ tiềm tàng do tranh chấp với các đối tác và bị Tòa án nhân dân Hà Nội, TP.HCM phong tỏa loạt tài khoản, tài sản.

Theo đơn khởi kiện bổ sung của CTCP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất tại Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), tổng giá trị nhà thầu đã thực hiện tương ứng là hơn 22 triệu USD. Giá trị được chủ đầu tư thanh toán là hơn 10 triệu USD. Giá trị còn thiếu và đòi bồi thường Thiết kế Công nghiệp Hóa chất khởi kiện tại VIAC là hơn gần 12.5 triệu USD.

Ngày 09/01/2019, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội đã ra quyết định về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời “Dừng thanh toán bảo lãnh thư tạm ứng đối với số tiền hơn 8.4 triệu USD theo Thư bảo lãnh tiền tạm ứng tại Ngân hàng TCMP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình cho Vinachem để chờ phán quyết của VIAC”. Ngày 11/01/2019, Vinachem đã gửi đơn khiếu nại cho Tòa án Nhân dân TP.Hà Nội. Tuy nhiên, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội không chấp nhận đơn khiếu nại của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Ngày 20/02/2019, Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh ra quyết định về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, thực hiện phong tỏa tài khoản và tài sản của Tập đoàn. Cụ thể, phong tỏa hơn 12 triệu cổ phần thuộc quyền sở hữu của Vinachem tại CTCP Phân bón Bình Điền (BFC); phong tỏa tài khoản của Vinachem tại Chi nhánh Ba Đình của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Số dư bị phong tỏa là hơn 13 triệu USD.

Bên cạnh đó, ngày 15/02/2019, VIAC chi nhánh Hồ Chí Minh đưa ra thông báo về vụ tranh chấp giữa Vinachem với Công ty TNHH Đại Chúng TTCL và Công ty TNHH TTCL Việt Nam. Theo đó, hai nguyên đơn đã yêu cầu Vinachem thực hiện giá trị tranh chấp bao gồm: Công ty TNHH Đại chúng TTCL yêu cầu hơn 110.4 triệu USD, Công ty TNHH TTCL Việt Nam yêu cầu hơn 18.3 triệu USD.

Tới ngày, ngày 04/04/2019, Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh ra quyết định về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, thực hiện phong tỏa tài khoản và tài sản của Vinachem. Theo đó, phong tỏa hàng loạt cổ phần thuộc quyền sở hữu của Vinachem: 24 triệu cổ phần tại CTCP Phân bón Bình Điền (BFC); 10 triệu cổ phần tại CTCP Bột giặt Lix (LIX) và 7.5 triệu cổ phần tại CTCP Hóa chất Việt Trì (HVT). Tổng giá trị tính theo thị giá tại ngày 04/04 của số cổ phiếu bị phong tỏa kể trên vào khoảng 1,425 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm 2019, Vinachem ghi lãi sau thuế ở mức gần 219 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm trước. Tổng tài sản cuối quý 2 của Công ty ở mức hơn 55,737.5 tỷ đồng. Tại thời điểm này, Công ty ghi lỗ lũy kế gần 2,721 tỷ đồng.

Yến Chi

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang