PVX tiếp tục lỗ trong quý 3: Nước đã đến chân?

31-10-2019 18:44:30+07:00
31/10/2019 18:44 0
  •  

PVX tiếp tục lỗ trong quý 3: Nước đã đến chân?

Kết quả kinh doanh quý 3/2019 của Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (HNX: PVX) tiếp tục khiến các cổ đông lo lắng. Doanh thu sụt giảm, Công ty ngậm ngùi báo lỗ ròng hơn 59 tỷ đồng và có thể đối diện với nguy cơ bị hủy niêm yết.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2019 của PVX
Nguồn: PVX

Tình hình kinh doanh quý 3/2019 của PVX vẫn chưa có nhiều chuyển biến. Công ty thu được hơn 518 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 18% so cùng kỳ. Lợi nhuận gộp chỉ ghi nhận vẻn vẹn chưa tới 540 tỷ đồng, giảm gần 70% so cùng kỳ.

Sau khi trừ các khoản chi phí hoạt động, Công ty lỗ ròng hơn 59 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, PVX có doanh thu thuần hơn 1,623 tỷ đồng, giảm gần 27% so cùng kỳ. Công ty lỗ ròng lũy kế hơn 117 tỷ đồng. Như vậy với tình hình thua lỗ từ năm 2018 đến nay, PVX đang đối diện với nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc.

Đến cuối tháng 9, Công ty này đang ôm khoản nợ phải trả ngắn hạn gần 7,997 tỷ đồng. Trong đó, khoản phải trả người bán ngắn hạn chiếm 3,395 tỷ đồng, khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm gần 1,526 tỷ đồng.

Duy Na

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang