Kết quả 9 tháng ảm đạm, Vocarimex muốn điều chỉnh kế hoạch 2019

04-11-2019 10:05:53+07:00
04/11/2019 10:05 0
  •  

Kết quả 9 tháng ảm đạm, Vocarimex muốn điều chỉnh kế hoạch 2019 

 

HĐQT của Tổng Công ty Công nghiệp dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex, UPCoM: VOC) đã thông qua Nghị quyết về chủ trương điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019.

 

Theo Nghị quyết HĐQT, VOC sẽ tiến hành lấy ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất năm 2019. Kế hoạch sản xuất điều chỉnh của Công ty như sau: Doanh thu thuần hợp nhất 2,400 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất 180 tỷ đồng.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2019, Công ty đã thông qua kế hoạch doanh thu thuần 4,000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 290 tỷ đồng.

Trong quý 3, Vocarimex tái diễn bối cảnh kinh doanh dưới giá vốn như đã từng diễn ra vào quý 4/2018, Công ty lỗ gộp gần 270 triệu đồng.

Có 2 khoản "cứu cánh" cho Vocarimex trong quý 3 chính là doanh thu tài chính gần 27 tỷ đồng, chủ yếu từ doanh thu khác (không có thuyết minh chi tiết) và lãi từ công ty liên kết liên doanh hơn 38 tỷ (cùng kỳ lỗ 62.8 tỷ).

Nhờ đó, Vocarimex báo lãi hơn 39.5 tỷ đồng trong quý 3. Con số này so với quý 3/2018 thì giảm đến 40%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Vocarimex đạt doanh thu 1,838 tỷ đồng và lãi ròng 144 tỷ, lần lượt giảm 445 và 33% so với cùng kỳ năm trước.

Đông Tư

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang