HVG muốn nhượng lại cổ phần tại Nuôi trồng Thủy sản Hùng Vương - Miền Tây

07-01-2020 09:08:33+07:00
07/01/2020 09:08 0
  •  

HVG muốn nhượng lại cổ phần tại Nuôi trồng Thủy sản Hùng Vương - Miền Tây

Vừa qua, HĐQT của CTCP Hùng Vương (HOSE: HVG) đã thông qua Nghị quyết liên quan tới việc sang nhượng cổ phần của CTCP Nuôi trồng Thủy sản Hùng Vương - Miền Tây. 

HĐQT của HVG đã thông qua Nghị quyết về việc sang nhượng lại cổ phần của CTCP Nuôi trồng Thủy sản Hùng Vương - Miền Tây cho bên thứ ba khác. Giá sang nhượng không thấp hơn 10,000 đồng/cp.

Mặt khác, HĐQT cũng đã thông qua việc mua lại cổ phần của Nuôi trồng Thủy sản Hùng Vương - Miền Tây từ 2 cá nhân khác là Mai Văn Tiến và Lê Kim Phụng với giá mua 10,000 đồng/cp. Số lượng cổ phần Công ty mua lại từ hai cá nhân trên lần lượt là 19.2 triệu cp và 12 triệu cp. Như vậy, HVG ước tính chi ra 312 tỷ đồng để mua lại số cổ phần trên.

Nuôi trồng Thủy sản Hùng Vương - Miền Tây là công ty liên kết của HVG với mức vốn điều lệ gần 591 tỷ đồng, trong đó, HVG nắm giữ 48% (tính đến 30/09/2019).

Đông Tư

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang