OIL: Lãi ròng quý 4 giảm gần 70%

21-01-2020 16:25:36+07:00
21/01/2020 16:25 2
  •  

OIL: Lãi ròng quý 4 giảm gần 70%

Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (HOSE: OIL) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 4/2019 với khoản lãi ròng sụt giảm đến gần 70% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh quý 4/2019 của OIL
Nguồn; BCTC hợp nhất quý 4/2019 của OIL

Theo báo cáo tài chính, OIL đạt doanh thu thuần gần 20,494 tỷ đồng trong quý 4/2019, cao hơn 43% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, biên lãi gộp quý 4 năm nay ở mức 3.05%, thấp hơn đáng kể so với mức 4.14% trong quý 4/2018.

Chi phí tài chính (phần lớn là lãi vay, còn lại là lỗ chênh lệch tỷ giá, chi phí khác) trong quý 4/2019 gần gấp đôi cùng kỳ, ghi nhận con số 93.7 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp không thay đổi đáng kể.

Kết quả quý 4/ 2019, OIL đạt lãi ròng vỏn vẹn 14 tỷ đồng, sụt giảm 69% so với thành tích cùng kỳ.

Như vậy, cho cả năm 2019, Tổng Công ty đạt doanh thu thuần 79,920 tỷ đồng và lãi ròng gần 217 tỷ đồng, tương ứng vượt 63% kế hoạch doanh thu nhưng không hoàn thành được chỉ tiêu lợi nhuận đề ra. OIL thực hiện được gần 94% lợi nhuận sau thuế hợp nhất theo kế hoạch.

Trong năm 2019, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp này âm đến gần 1,394 tỷ đồng và OIL cũng tăng cường vay nợ. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của Tổng Công ty vào thời điểm 31/12 lên đến 4,726 tỷ đồng, tăng gần 85% so với đầu năm.

Nguồn vốn huy động thêm kể trên được OIL đem gửi ngân hàng, tính đến cuối năm 2019. Phần còn lại được Tổng Công ty sử dụng để tài trợ cho các khoản mục phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho.

Tính đến ngày 31/12/2019, OIL có tổng tài sản gần 26,552 tỷ đồng, tăng 1,888 tỷ đồng so với đầu năm.

Phần tăng thêm tại một số khoản mục
trên bảng cân đối kế toán của OIL trong năm 2019
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2019 của OIL

Thừa Vân

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang