Từ giữa năm 2020 sẽ cho phép bán chứng khoán chờ về?

07/01/2020 11:247
  •  

Từ giữa năm 2020 sẽ cho phép bán chứng khoán chờ về?

Bán chứng khoán chờ về là một trong những cơ chế giao dịch mới của thị trường được quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC. Tuy nhiên, hiện những quy định này vẫn chưa được triển khai áp dụng vì lý do hệ thống giao dịch chưa đáp ứng được.

Sáng ngày 07/01, tại Hội thảo Dòng tiền Bất Động Sản 2020, ông Lê Nhị Năng – Vụ trưởng, Trưởng cơ quan đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại TP.HCM đã có phần chia sẻ liên quan tới thị trường chứng khoán Việt Nam. Theo ông Năng chia sẻ, năm 2020, hệ thống giao dịch mới của thị trường chứng khoán sẽ được đưa vào hoạt động. Có thể đến giữa năm sẽ cho phép thực hiện nghiệp vụ bán chứng khoán chờ về.

Song song đó là các chính sách đẩy mạnh quỹ hưu trí. Thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh nhằm nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nói về việc cho phép bán chứng khoán chờ về, đây là một trong những cơ chế giao dịch mới của thị trường được quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC.

Theo đó, Thông tư 203/2015/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch chứng khoán đã có quy định cho phép nhà đầu tư được bán chứng khoán trên đường về tài khoản (bán chứng khoán chờ về); và cho phép nhà đầu tư được phép giao dịch trong ngày (T+0).

Chứng khoán giao dịch chờ về là chứng khoán mà nhà đầu tư đã mua trên hệ thống giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán và đang trong quá trình hoàn tất chuyển quyền sở hữu. Bản chất của  giao dịch bán chứng khoán chờ về là cho phép nhà đầu tư được bán số chứng khoán đã mua, nhưng chưa hoàn tất thanh toán chứng khoán (tức người bán chưa đứng tên sở hữu chứng khoán).

Vì vậy, rủi ro ở đây có thể xảy ra khi giao dịch trước đó bị lỗi trong thanh toán, tức là không thể hoàn tất giao dịch được và nhà đầu tư khi đặt bán chứng khoán chờ về sẽ không có chứng khoán để thanh toán (bán khống). Do đó, cơ chế hạch toán giao dịch cần có sự điều chỉnh và quá trình chuẩn bị hệ thống vay hỗ trợ từ hệ thống SBL của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD).

Đây là các nghiệp vụ giao dịch có hiệu ứng đòn bẩy cao, khả năng quay vòng vốn nhanh, đồng thời, tạo lập được công cụ đầu tư để hỗ trợ tích cực vào thanh khoản của thị trường. Tuy nhiên, hiện những quy định này vẫn chưa được triển khai áp dụng vì lý do hệ thống giao dịch chưa đáp ứng được.

Nếu được triển khai giao dịch này sẽ góp phần tăng tính thanh khoản cho thị trường, đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư, cũng như phù hợp với thông lệ quốc tế.

* Nhà đầu tư sẽ được bán chứng khoán chờ về tài khoản

* T+0, chờ đến năm 2017

Chí Kiên

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang