Kienlongbank đặt kế hoạch lãi trước thuế 2020 gấp gần 9 lần năm trước

03-04-2020 16:24:09+07:00
03/04/2020 16:24 2
  •  

Kienlongbank đặt kế hoạch lãi trước thuế 2020 gấp gần 9 lần năm trước

Năm 2020, Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank, UPCoM: KLB) đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 750 tỷ đồng, cao gấp gần 9 lần so với thực hiện năm 2019. 

Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Kienlongbank
Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Kienlongbank

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Kienlongbank đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với tổng tài sản dự kiến đạt 57,600 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm.

Mục tiêu dư nợ cấp tín dụng đạt 38,800 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm sẽ thực hiện sau khi được NHNN Việt Nam chấp thuận. Đồng thời, hướng tổng nguồn vốn huy động đạt 52,500 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm và tỷ lệ nợ xấu dưới mức 2%.

Đáng chú ý, Kienlongbank kỳ vọng lợi nhuận trước thuế đạt 750 tỷ đồng, cao gấp gần 9 lần so với thực hiện năm 2019. Theo đó, Kienlongbank dự kiến bắt đầu chia cổ tức 20%.

Kienlongbank cho biết, lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2020 đặt ra là 750 tỷ đồng được xây dựng trên cơ sở dịch Covid-19 được kiểm soát tốt nhất. Căn cứ vào tình hình thực tế nếu diễn biến dịch Covid-19 vẫn kéo dài ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh thì HĐQT sẽ có báo cáo đến ĐHĐCĐ để lên phương án điều chỉnh phù hợp.

Năm 2019, Kienlongbank có lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 86 tỷ đồng, giảm 70% so với năm 2018. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1.02%.

Tổng nguồn vốn huy đồng và dư nợ cấp tín dụng cuối năm 2019 lần lượt đạt 46,402 tỷ đồng và 33,480 tỷ đồng, tăng 24% và 14% so với đầu năm.

So với kế hoạch năm 2019, Kienlongbank thực hiện được 103% chỉ tiêu nguồn vốn huy động và 99% chỉ tiêu dư nợ cấp tín dụng. Tuy nhiên, Ngân hàng chỉ mới thực hiện được 28% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, cổ đông đã thông qua kế hoạch cổ tức ở mức 13%, song cả năm 2019 và 2018, Kienlongbank vẫn chưa chia cổ tức cho cổ đông.

* Kienlongbank: Lỗ nặng quý 4 kéo lợi nhuận cả năm giảm mạnh

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang