Năm 2020, NTC ước lãi sau thuế hơn 177 tỷ đồng, chia cổ tức 80% vốn điều lệ

25-05-2020 11:16:58+07:00
25/05/2020 11:16 1
  •  

Năm 2020, NTC ước lãi sau thuế hơn 177 tỷ đồng, chia cổ tức 80% vốn điều lệ

CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) đặt kế hoạch kinh doanh 2020 với doanh thu hơn 390 tỷ đồng - tăng 2%, lãi sau thuế 177 tỷ đồng - giảm 25% so với thực hiện 2019, chia cổ tức với tỷ lệ tối thiểu 80% vốn điều lệ.

Năm 2020, NTC dự kiến diện tích cho thuê lại đất theo hợp đồng chính thức là 50 ha với giá cho thuê bình quân 90-95 USD/m2/THTLĐ đối với đất công nghiệp và 160-170 USD/m2/THTLĐ đối với đất dịch vụ. Với nhà xưởng xây sẵn, diện tích cho thuê dự kiến từ 1 ha, giá cho thuê vào mức 2.2-3.0 USD/m2/tháng.

Công ty ước tính tổng vốn xây dựng cơ bản năm nay ở mức 344 tỷ đồng. Trong đó, với dự án Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2 (NTC-3) gần 346 ha, Công ty thực hiện quyết toán các gói thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tư vấn thẩm tra bản vẽ thi công, dự toán các gói thầu (đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải phần còn lại), lề bộ hành, hệ thống chiếu sáng, và lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể dự án, phát hành hồ sơ mời thầu các gói thầu theo kế hoạch.

Khu nhà ở Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng 19.7 ha đã có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. NTC bổ sung ngành nghề đầu tư, tiếp tục lập hồ sơ gửi Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Về các chỉ tiêu tài chính, NTC đặt mục tiêu 2020 đem về 390 tỷ đồng tổng doanh thu - tăng 2%, 177 tỷ đồng lãi sau thuế - giảm 25% so với thực hiện năm 2019.

Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của NTC
Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của NTC

HĐQT Công ty lên phương án chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ tối thiểu 80% vốn điều lệ (tương ứng 128 tỷ đồng).

Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của NTC

Năm 2019, NTC đạt tổng doanh thu hơn 382 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 237 tỷ đồng, lần lượt vượt kế hoạch 26% và 82%. Đáng chú ý, tổng chi phí giảm 31% so kế hoạch là do dự án Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2 chưa thực hiện nên chưa phát sinh các khoản vay để thanh toán tiền thuê đất cho Nhà nước cũng như thực hiện các gói thầu xây dựng cơ bản.

NTC dự kiến dùng 160 tỷ đồng để chia cổ tức năm 2019 (tỷ lệ 100%/vốn điều lệ), trong đó Công ty đã tạm ứng 50%. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2020 hơn 132 tỷ đồng.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của NTC dự kiến diễn ra ngày 03/06 tới.

* Nam Tân Uyên báo lãi ròng quý 1/2020 tăng 22%

Duy Na

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang