UDJ: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2020

18-05-2020 13:52:00+07:00
18/05/2020 13:52 0
  •  

UDJ: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2020

.

Tài liệu đính kèm:
1.UDJ_2020.5.18_1257e2b_CV_20_CBTT_ky_HD_kiem_toan_signed.pdf

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang