Lãi ròng bán niên DIG tăng 30% sau soát xét

29-08-2020 14:44:02+07:00
29/08/2020 14:44 7
  •  

Lãi ròng bán niên DIG tăng 30% sau soát xét

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (HOSE: DIG) vừa công bố BCTC hợp nhất bán niên với lãi ròng tăng đến 30% sau soát xét và tăng hơn 79% so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần của DIG giảm nhẹ 1% sau soát xét, đạt gần 890 tỷ đồng do loại trừ doanh thu giữa các công ty con. Trong đó, doanh thu chuyển nhượng bất động sản vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 588 tỷ đồng, tăng 50%.

Mặc dù giá vốn hàng bán tăng nhẹ sau xoát xét khiến lãi gộp của DIG đi lùi 9% về mức gần 198 tỷ đồng, tuy nhiên, mức lãi này vẫn cao hơn 38% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, biên lãi gộp của Công ty cũng tăng từ 20% (6T2019) lên mức 22% (6T2020).

Các chi phí lãi vay, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm sau soát xét. Đồng thời, sau khi cập nhật số liệu BCTC đã soát xét tại các công ty liên kết, phần lỗ của DIG liên quan đến các đơn vị này giảm hơn 15 tỷ đồng xuống còn 19 tỷ đồng.

Kết quả, lãi ròng của DIG trong nửa đầu 2020 tăng gần 30% so cùng kỳ và tăng hơn 79% sau soát xét.

Kết quả kinh doanh hợp nhất của DIG sau 6 tháng đầu năm 2020
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC của DIG

Tại thời điểm cuối quý 2/2020, tổng tài sản của DIG đạt hơn 8,100 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm phần lớn đạt 6,561 tỷ đồng, giảm 8% chủ yếu do Công ty đã giảm lượng hàng tồn kho tại các dự án bất động sản dở dang; tài sản dài hạn đạt 1,540 tỷ đồng, tăng đến 44% chủ yếu do DIG gia tăng tài sản cố định hữu hình.

Nợ phải trả của DIG tại ngày 30/06/2020 đạt 4,135 tỷ đồng, giảm 1% so với thời điểm đầu năm và chiếm 51% tổng tài sản. Trong cơ cấu nợ phải trả của Công ty, người mua trả tiền trước ngắn hạn vẫn đang chiếm phần lớn, tăng 5% và đạt gần 1,825 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nợ vay của Công ty cũng giảm nhẹ 2% lên về 1,258 tỷ đồng.

Ngược lại với kết quả kinh doanh khởi sắc, lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD của DIG lại kém khả quan khi ghi nhận mức âm 283 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm, trong khi cùng kỳ thu về hơn 133 tỷ đồng chủ yếu do Công ty giảm mạnh các khoản phải trả cũng như tăng hàng tồn kho.

Trên thị trường, giá cổ phiếu DIG vẫn đang giữ được đà tăng kể từ cuối tháng 3/2020, hiện đang giao dịch tại mức giá 13,050 đồng/cp (kết phiên 28/08), khối lượng giao dịch bình quân đạt gần 1.2 triệu cp/phiên trong một năm trở lại đây.

Diễn biến giá cổ phiếu DIG trong 1 năm trở lại

Như Xuân

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang