Viet A Bank giảm 20% lãi trước thuế sau soát xét

23-09-2020 16:08:14+07:00
23/09/2020 16:08 2
  •  

Viet A Bank giảm 20% lãi trước thuế sau soát xét

Sau soát xét, lãi trước thuế thuế của Ngân hàng TMCP Việt Á (OTC: VietABank) giảm 20%, tương đương gần 37 tỷ đồng do chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 21% so với trước khi soát xét.

Điều này dẫn đến lợi nhuận sau thuế của Ngân hàng trong 6 tháng đầu năm giảm 51 tỷ đồng, tương đương giảm 30% sau soát xét.

Ngoài chi phí dự phòng tăng, các hoạt động kinh doanh của Viet A Bank đều có kết quả không đổi so với trước khi soát xét.

Trong đó, sau soát xét, thu nhập lãi thuần của Ngân hàng tăng 24% so với cùng kỳ, đạt hơn 367 tỷ đồng.

Hoạt động dịch vụ và mua bán chứng khoán kinh doanh lần lượt báo lỗ hơn 4 tỷ đồng và 20 triệu đồng.

Đáng chú ý, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối gấp 186.1 lần cùng kỳ, đạt gần 16 tỷ đồng. Đồng thời, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư và hoạt động khác có lãi lần lượt đạt hơn 17 tỷ đồng (gấp 19.14 lần) và gần 50 tỷ đồng (gấp 2.14 lần).

Với chi phí hoạt động chiếm 299 tỷ đồng (+3%) và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng chiếm hơn 208 tỷ đồng (gấp 2.1 lần), Viet A Bank báo lãi trước thuế và sau thuế lần lượt tăng 80% và 82% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 149 tỷ đóng và 119 tỷ đồng.

Theo đó, so với kết quả tự lập, lãi trước và sau thuế của Ngân hàng lần lượt giảm 20% và 30% sau soát xét.

Viet A Bank không công bố thuyết minh báo cáo tài chính nên không có thông tin về nợ xấu.

Từ năm 2016, hoạt động kinh doanh của Viet A Bank có sự tăng trưởng đáng kể, với lãi trước thuế từ 106 tỷ đồng trong năm 2016 tăng lên mức 276 tỷ đồng vào năm 2019. 

Đến năm 2020, Viet A Bank khá tự tin khi đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt mức 405 tỷ đồng, tăng 47% so với kết quả năm 2019.

Liệu rằng, nhà băng này có thể hoàn thành được mục tiêu 2020 đã đặt ra khi đã trải qua nửa chặng đường nhưng chỉ mới thực hiện được 29% kế hoạch lợi nhuận?

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang