logo

Saigon Water lần đầu báo lỗ cả năm

28-01-2021 10:41:33+07:00
28/01/2021 10:41 1
  •  

Saigon Water lần đầu báo lỗ cả năm

Năm 2020 là năm đầu tiên CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn (Saigon Water, HOSESII) báo lỗ kể từ khi niêm yết (12/09/2012). Đây cũng là mức lỗ đậm đến hơn 111 tỷ đồng.

Tính riêng trong quý 4/2020, SII kinh doanh dưới giá vốn nên lỗ gộp gần 7 tỷ đồng. Đồng thời lợi nhuận khác giảm đến 91% so với cùng kỳ năm trước, còn hơn 4 tỷ đồng

Theo SII giải trình, khoản thu nhập khác của Công ty mẹ SII giảm mạnh hơn 46 tỷ đồng chủ yếu từ khoản hỗ trợ không hoàn lại của Ủy Ban Nhân dân TP.HCM cho dự án nước Củ Chi đã kết thúc phân bổ trong năm 2019 dẫn đến tăng lỗ ròng lên mức hơn 47 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ lỗ gần 2 tỷ đồng.

Liên tiếp trong 3 quý đầu năm 2020, SII đều lỗ với mức lỗ ròng 9 tháng gần 64 tỷ đồng. Vì vậy, cả năm 2020, Công ty lỗ ròng hơn 111 tỷ đồng chủ yếu là do kinh doanh dưới giá vốn và không còn nhận được khoản hỗ trợ không hoàn lại của Ủy Ban Nhân dân TP.HCM cho dự án nước Củ Chi số tiền 200 tỷ đồng như năm 2019.

Do không còn khoản hỗ trợ không hoàn lại từ UBND TP.HCM tại dự án nước sạch Củ Chi nên SSI dự kiến lỗ sau thuế hơn 40 tỷ đồng trong năm 2020. Ấy vậy mà, lỗ ròng thực tế mà Công ty phải đối mặt đã vượt quá dự kiến.

Trong kỳ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của SII âm hơn 52 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước âm gần 64 tỷ đồng do tiền chi cho các khoản phải trả (không kể lãi vay, thuế thu nhập doanh nghiệp) và chi phí trả trước giảm.

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của SII giảm 14% so với đầu năm 2020, còn gần 2,457 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn (-61%), đầu tư tài chính dài hạn (-94%) đều giảm đáng kể.

Nợ phải trả cũng giảm 22%, về mức gần 1,000 tỷ đồng chủ yếu do dư nợ vay dài hạn (583 tỷ đồng) giảm 34%, trong khi dư nợ vay ngắn hạn tăng 47%, chiếm 346 tỷ đồng.

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang