logo

DTK báo lãi ròng quý 1 tăng 46% nhờ nhận cổ tức và lãi chênh lệch tỷ giá

12-05-2021 08:45:11+07:00
12/05/2021 08:45 1
  •  

DTK báo lãi ròng quý 1 tăng 46% nhờ nhận cổ tức và lãi chênh lệch tỷ giá

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2021 vừa công bố, Tổng Công ty Điện lực TKV - CTCP (HNX: DTK) báo lãi quý đầu năm tăng 46% so với cùng kỳ dù doanh thu thuần giảm 15%.

Cụ thể, doanh thu thuần của DTK trong quý 1/2021 đạt gần 2,916 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ 2020. Cộng với việc biên lãi gộp giảm từ 15% còn 12% đã khiến lợi nhuận gộp trong kỳ của Công ty giảm đến 30%, còn 363 tỷ đồng.

Tuy nhiên, doanh thu tài chính của DTK lại gấp gần 3 lần cùng kỳ, đạt gần 49 tỷ đồng nhờ ghi nhận lãi chênh lệch tỷ giá cuối kỳ và nhận tạm ứng cổ tức của CTCP Nhiệt điện Hải Phòng.

Chi phí tài chính trong kỳ của Công ty cũng thay đổi đáng kể khi giảm 67% do hạn chế chi phí lãi vay và không phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá cuối kỳ. Mặt khác, chi phí quản lý giảm 13% trong khi chi phí bán hàng tăng 20%.

Kết quả, DTK báo lãi ròng gần 211 tỷ đồng sau 3 tháng đầu năm 2021, tăng 46% so với cùng kỳ. Mặt khác, nếu so với kế hoạch kinh doanh được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2021, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế quý 1 của DTK đã thực hiện được hơn 33% mục tiêu đề ra.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2021 của DTK. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2021 của DTK

Tại thời điểm lập báo cáo, tổng tài sản của DTK gần như không đổi so với đầu năm, ở quanh mức 20 ngàn tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền của Công ty giảm 77%, còn hơn 104 tỷ đồng. Trong khi đó, cá khoản phải thu ngắn hạn tăng 19%, lên hơn 3 ngàn tỷ đồng.

Tại khoản mục tài sản dở dang dài hạn của DTK, chi phí thực hiện đề tài nghiên cứu chuyển đổi Nấm gió của Nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn và Sơn Đồng giảm từ hơn 1 tỷ đồng về còn gần 142 triệu đồng. Ngoài ra, đối với Nhà máy nhiệt điện Sơn Đồng, DTK đã đầu tư hơn 20 tỷ đồng để thực hiện dự án biến tần cho quạt sơ cấp và thứ cấp tại đây.

Thuyết minh khoản mục tài sản dở dang dài hạn của DTK tại ngày 31/03/2021. Đvt: Đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2021 của DTK

Nợ phải trả tại thời điểm cuối tháng 3/2021 của DTK ghi nhận gần 12,304 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Trong đó, vay nợ tài chính của Công ty có sự biến động ngược chiều nhau. Trong khi các khoản ngắn hạn tăng 10% lên hơn 3,270 tỷ đồng thì các khoản dài hạn giảm 8%, còn 5,737 tỷ đồng.  

Hà Lễ

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang