logo

Xây thêm 762 km cao tốc Bắc - Nam phía đông trong 5 năm tới

12-05-2021 08:07:10+07:00
12/05/2021 08:07 0
  •  

Xây thêm 762 km cao tốc Bắc - Nam phía đông trong 5 năm tới

Bộ GTVT đang hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025 (giai đoạn 2) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (thuộc cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017 - 2020) đang thi công. Ảnh: Quế Hà

Dự án này sẽ nối thông từ Lạng Sơn đến Cà Mau, gồm các đoạn Hà Tĩnh - Quảng Trị, Quảng Ngãi - Nha Trang và Cần Thơ - Cà Mau. Toàn bộ dự án sẽ được chia thành 12 dự án thành phần, thực hiện theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOT; lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

Trong số 12 dự án, Bộ GTVT kiến nghị ưu tiên triển khai đầu tư 486 km gồm 8 dự án thành phần thuộc các đoạn Hà Tĩnh - Quảng Bình (148 km), Quy Nhơn - Nha Trang (196 km) và Cần Thơ - Cà Mau (142 km), nhu cầu vốn nhà nước khoảng 45.798 tỉ đồng trong giai đoạn 2021 - 2025.

Đối với 276 km thuộc 4 dự án thành phần còn lại của đoạn Quảng Bình - Quảng Trị (119 km) và Quảng Ngãi - Quy Nhơn (157 km), do nhu cầu vận tải chưa cao, trước mắt sẽ sử dụng vốn nhà nước (khoảng 7.873 tỉ đồng) để chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng.

Trong 11 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017 - 2020 (dài 654 km), Bộ GTVT đã khởi công xây dựng 8 dự án đầu tư công, ký hợp đồng 1  dự án PPP, dự kiến sẽ hoàn thành xây dựng trong năm 2022 - 2023.

Mai Hà

Thanh niên

×
vietstock logo
Về đầu trang