logo

KSQ báo lãi quý 2/2021 gần 2 tỷ đồng, kết thúc 9 quý lỗ liên tiếp

22-07-2021 13:47:49+07:00
22/07/2021 13:47 0
  •  

KSQ báo lãi quý 2/2021 gần 2 tỷ đồng, kết thúc 9 quý lỗ liên tiếp

Hoạt động tài chính là mấu chốt giúp KSQ cắt đứt chuỗi 9 quý lỗ liên tiếp.

Kết quả kinh doanh của KSQ trong quý 2/2021
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 2/2021 của KSQ

Trong quý 2/2021, CTCP CNC Capital Việt Nam (HNXKSQ) đã ghi nhận doanh thu thuần gần 35 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ không ghi nhận doanh thu. Tuy nhiên, lãi gộp của Công ty chỉ đạt 440 triệu đồng.

Đáng chú ý, trong kỳ này, doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận 2.46 tỷ đồng. Chính yếu tố này đã giúp KSQ ghi nhận lãi ròng gần 2 tỷ đồng, cắt đứt chuỗi lỗ 9 quý liên tiếp của Công ty.

Giải trình về kết quả kinh doanh, Công ty cho biết đang trong quá trình tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như sắp xếp lại các khoản đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp. Trong các tháng tiếp theo của năm tài chính 2021, Ban lãnh đạo Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm các hoạt động đầu tư và kinh doanh có hiệu quả cao và phù hợp với môi trường kinh tế hiện tại.

Tính đến cuối quý 2 năm nay, tổng tài sản mà KSQ nắm giữ giá trị gần 363 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Tiền mặt tăng từ 995 triệu đồng lên 2.8 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 16%, lên mức 280 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/06/2021, nợ phải trả tăng đột biến, ghi nhận hơn 42 tỷ đồng, gấp 10 lần so với đầu năm. Trong đó khoản phải trả người bán ngắn hạn phát sinh trong kỳ gần 38 tỷ đồng.

Việt Phương

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang