Năm Bảy Bảy báo lãi ròng nửa đầu năm 2021 gấp đôi cùng kỳ

23-07-2021 11:07:34+07:00
23/07/2021 11:07 2
  •  

Năm Bảy Bảy báo lãi ròng nửa đầu năm 2021 gấp đôi cùng kỳ

Nhờ chuyển nhượng 14% quyền tham gia đầu tư dự án Sơn Tịnh - Quãng Ngãi và ghi nhận doanh thu từ hoạt động bất động sản của Công ty con giúp lãi ròng quý 2 của CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (HOSENBB) tăng đột biến.  

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2021, NBB ghi nhận doanh thu quý 2 tăng 37% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 391 tỷ đồng, do phát sinh ghi nhận doanh thu từ hoạt động bất động sản của Công ty con. Trong khi đó, giá vốn tăng mạnh hơn kéo biên lãi gộp giảm từ 50% xuống còn 37%.

Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính tăng vọt lên 123 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ con số này chỉ ở mức hơn 2 tỷ đồng, nhờ chuyển nhượng 14% quyền tham gia đầu tư dự án Sơn Tịnh - Quãng Ngãi.

Trong kỳ, chi phí tài chính tăng 33%, lên hơn 53 tỷ đồng, do tăng lãi tiền vay và chi phí HTDT Sơn Tịnh. Ngược lại, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 36% và 67% so với cùng kỳ.

Kết quả, NBB báo lãi ròng quý 2 đạt hơn 177 tỷ đồng, tăng 89% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý 2/2021 của NBB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của NBB

Khép lại nửa đầu năm 2021, NBB ghi nhận doanh thu thuần tăng 28%, đạt 553 tỷ đồng và lãi ròng gần 210 tỷ đồng, gấp đôi đầu năm.

Trong năm 2021, NBB đặt kế hoạch doanh thu đạt 1,400 tỷ đồng (giảm 60%) và lãi sau thuế đạt 450 tỷ đồng (giảm 38% so với thực hiện 2020).

So với kế hoạch kinh doanh, NBB thực hiện được 40% chỉ tiêu doanh thu và 46% chỉ tiêu lãi sau thuế 2021.

Tại thời điểm 30/06/2021, tổng tài sản của NBB ghi nhận hơn 4,464 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 60 tỷ đồng lên gần 1,170 tỷ đồng và khoản phải thu dài hạn hơn 450 tỷ đồng (gấp 8 lần) do ghi nhận thêm khoản mục phải thu về cho vay ngắn hạn Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm gần 408 tỷ đồng (đầu năm không ghi nhận khoản này).

Nợ phải trả tại thời điểm này ghi nhận gần 2,526 tỷ đồng, tăng 9%. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn hơn 659 tỷ đồng (gấp đôi đầu năm) và dư nợ vay dài hạn gần 333 tỷ đồng (tăng 53%).

Ngược lại, hàng tồn kho lại giảm nhẹ so với đầu năm, xuống còn 2,383 tỷ đồng với gần 2,357 tỷ đồng là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang các dự án. Trong đó, dự án khu căn hộ cao tầng NBB3 chiếm tỷ trọng lớn nhất, ghi nhận hơn 823 tỷ đồng (tăng nhẹ so với đầu năm), dự án khu dân cư Sơn tịnh - Quảng Ngãi ghi nhận gần 416 tỷ đồng (giảm 22%).

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của NBB tính đến 30/06/2021
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của NBB

Tiên Tiên

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang