PVTrans vượt kế hoạch lãi sau thuế cả năm sau 6 tháng

30-07-2021 19:00:00+07:00
30/07/2021 19:00 0
  •  

PVTrans vượt kế hoạch lãi sau thuế cả năm sau 6 tháng

Khép lại nửa đầu năm 2021, Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVTrans, HOSEPVT) ghi nhận doanh thu 3,581 tỷ đồng và lãi ròng 354 tỷ đồng. So với kế hoạch kinh doanh 2021, PVT đã thực hiện được 60% chỉ tiêu doanh thu và vượt 9% chỉ tiêu lãi sau thuế.

Kết quả kinh doanh quý 2/2021 của PVT. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của PVT

Kết thúc quý 2, PVT ghi nhận doanh thu thuần tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước, đạt 1,873 tỷ đồng, chủ yếu tăng từ doanh thu thương mại và dịch vụ vận tải. Trong khi đó, giá vốn giảm nhẹ giúp lãi gộp tăng 40%, lên gần 363 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm 50%, xuống còn 44 tỷ đồng, do giảm lãi tiền gửi, tiền cho vay và lãi chênh lệch tỷ giá.

Trong kỳ, chi phí tài chính tăng 43%, ghi nhận gần 19 tỷ đồng, do tăng lãi tiền vay. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 34%, ghi nhận gần 86 tỷ đồng.

Với những biến động trên, PVT báo lãi ròng hơn 213 tỷ đồng, tăng 4% so cùng kỳ. Theo giải trình của doanh nghiệp, nguyên nhân do trong kỳ, giá cước vận tải có chiều hướng biến động tốt, đơn vị có bổ sung thêm lợi nhuận từ các tàu đầu tư mới, tiếp tục đẩy mạnh công tác tiết kiệm chi phí và phát sinh thu nhập từ việc thanh lý tài sản cố định.

Khép lại nửa đầu năm 2021, PVT ghi nhận doanh thu tăng 5% so với cùng kỳ, ghi nhận hơn 3,581 tỷ đồng và lãi ròng tăng 35%, đạt gần 354 tỷ đồng.

Trong năm 2021, doanh nghiệp đặt mục tiêu đem về 6,000 tỷ đồng doanh thu và 404 tỷ đồng lãi sau thuế 2021, lần lượt giảm 22% và 51% so với thực hiện năm trước. Trả lời ý kiến của cổ đông về việc tại sao lại đặt kế hoạch kinh doanh thấp trong năm 2021 trong khi các năm trước luôn vượt kế hoạch đề ra, đại diện PVT chia sẻ tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, Công ty đặt kế hoạch này hồi tháng 10-11/2020 và được xây dựng theo một kế hoạch thận trọng nhất có thể. Như vậy, so với kế hoạch, PVT đã thực hiện được 60% chỉ tiêu doanh thu và vượt 9% chỉ tiêu lãi sau thuế 2021.

Tại thời điểm 30/06/2021, tổng tài sản của PVT gần 12,452 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Trong đó, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận hơn 1,528 tỷ đồng, giảm 18%, với toàn bộ là đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 21%, lên hơn 1,339 tỷ đồng. Nợ phải trả tại thời điểm cuối tháng 6 cũng tăng 28%, ghi nhận hơn 6,176 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn hơn 671 tỷ đồng (tăng 9%) và dư nợ vay dài hạn gần 2,679 tỷ đồng (tăng 35%).

Tiên Tiên

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang