ĐHĐCĐ BCEL: Thông qua lợi nhuận trước thuế 284 tỷ kip

02-04-2013 18:00:23+07:00
02/04/2013 18:00 1
  •  

ĐHĐCĐ BCEL: Thông qua lợi nhuận trước thuế 284 tỷ kip

BCEL sẽ chuẩn bị vốn để thành lập ngân hàng liên doanh với Trung Quốc

ĐHĐCĐ thường niên hôm 29/03 của Ngân hàng Ngoại thương Lào (BCEL) đã thông qua mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2013 với 284 tỷ kip (759.76 tỷ đồng), tăng trưởng huy động ở mức 11% và tăng trưởng cho vay 21%. Đồng thời, Đại hội nhất trí kế hoạch giải ngân 120 tỷ kip (tỷ đồng 879 kip/cp) chia cổ tức 2012.

* BCEL: Lợi nhuận trước thuế 2012 tăng vọt 26%

* TTCK Lào đón công ty chứng khoán thứ 3

 

Cụ thể, cổ đông BCEL sẽ nhận được cổ tức đợt 2/2012 ở mức 443 kip/cp sau khi nhận 446 kip/cp trong đợt 1. Nghị quyết Đại hội cũng cho biết, ngân hàng sẽ tiếp tục chia cổ tức theo hai đợt trong năm 2013.

Theo báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán, BCEL đạt lợi nhuận trước thuế 269.6 tỷ kip, tăng 26.8% so năm 2011 và lợi nhuận ròng 210.5 tỷ kip. Tổng tài sản tăng từ mức 13 ngàn tỷ kip trong năm 2011 lên 14.95 ngàn tỷ kip. Lợi nhuận còn lại sau phân phối các quỹ đạt 120 tỷ kip và số tiền này sẽ được dùng để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

BCEL có kế hoạch gia tăng tài sản thêm 14% trong năm 2013 và đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 284 tỷ kip, tăng trưởng huy động ở mức 11% và tăng trưởng cho vay 21%.

Ngoài ra, Đại hội cũng thông qua kế hoạch xây dựng tòa nhà 25 tầng trị giá 85 triệu USD làm trụ sở ngân hàng nhưng điều này đã khiến cổ đông lo lắng. Trước vấn đề này, Tổng giám đốc BCEL Vankham Voravong cho biết dự án sẽ không ảnh hưởng đến cổ tức vì ngân hàng đã trích lập quỹ chia cổ tức không dưới 50% lợi nhuận ròng.

Cuối cùng, Đại hội nhất trí đầu tư thêm 360 tỷ kip để tăng cường năng lực ngân hàng trước đà tăng trưởng của nền kinh tế và chuẩn bị vốn để thành lập ngân hàng liên doanh Lào-Trung.

Phước Phạm (Vietstock)

FFN

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang