DuocLieuTW2: Lấn sân vào bất động sản, phát hành thêm 5.3 triệu cp

24-07-2014 14:56:25+07:00
24/07/2014 14:56 0
  •  

DuocLieuTW2: Lấn sân vào bất động sản, phát hành thêm 5.3 triệu cp

Năm 2014, CTCP Dược liệu TW 2 (OTC: DuocLieuTW2) dự kiến sẽ phát hành 5.3 triệu cổ phần, nâng vốn điều lệ từ 42 tỷ đồng lên 95 tỷ đồng, trong đó phần lớn vốn sẽ được dùng để đầu tư vào bất động sản.

Cụ thể trong tháng 7, Công ty sẽ phát hành 1.4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ thực hiện là 3:1 (3 cổ phiếu sở hữu sẽ nhận được 1 quyền mua cổ phiếu phát hành thêm) và không được phép chuyển nhượng quyền này. Các cổ đông có cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu sau phát hành sẽ được phép tự do chuyển nhượng. Nguồn vốn phát hành được lấy từ quỹ đầu tư phát triển, tính đến đến ngày 31/12/2013 thì nguồn quỹ này là 31.1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó cũng nằm trong lộ trình tăng vốn của năm 2014, 3.9 triệu cổ phần còn lại sẽ phát hành cho dưới 100 đối tác chiến lược với giá không thấp hơn 12,000 đồng/cp, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Cổ phiếu sau phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 4 năm.

Điều kiện của đối tác chiến lược là có tiềm lực tài chính, cam kết giúp Công ty tăng cường quản trị doanh nghiệp, hệ thống quản trị, công nghệ thông tin; cam kết giúp Công ty khai thác tốt nhất dự án 24 Nguyễn Thị Nghĩa và các lợi thế bất động sản; giúp Công ty tìm kiếm các nhà cung cấp dược phẩm để mở rộng doanh thu phân phối, khai thác tốt các thế mạnh hệ thống phân phối, quảng bá thương hiệu hình ảnh, nâng cao giá trị doanh nghiệp và cổ phiếu; nếu có tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài thì cần phải phù hợp theo quy định của pháp luật.

Số tiền thu được từ đối tác chiến lược dự kiến là 46.8 tỷ đồng, Công ty sẽ dùng để đầu tư xây dựng dự án trung tâm thương mại, văn phòng và khách sạn cao cấp tại số 24 Nguyễn Thị Nghĩa, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Phần vốn còn lại của dự án này sẽ được tài trợ từ nguồn vốn tự có của Công ty và vay ngân hàng.

Thiên Minh

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang